Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Com saber si el pis o l'habitatge que vull comprar costa el que demanen?

Preu de l'habitatge i preu del metre quadrat en comprar una casa

A l'hora de comprar casa, i més si es demanarà una hipoteca, ens assalta el dubte etern: el preu de l'habitatge és l'adequat? Com podem saber-ho? En realitat, aquesta pregunta pot assaltar tant el comprador com el venedor, i també els inquilins o arrendadors en el cas d'un lloguer; de fet, la perspectiva pot variar força en funció de si ens trobem en cadascuna d'aquestes situacions.

En qualsevol cas, hi ha diverses fórmules objectives d'establir un preu raonable per a totes les parts.

Com saber si el preu d'un habitatge que vull comprar costa el que demana el venedor?

En primer lloc, la taxació de l'habitatge, un informe realitzat per un professional que estableix el preu de l'habitatge en funció d'alguns paràmetres: la ubicació (que hi hagi transport públic, instal·lacions, comerços, zones d'oci, etc.), l'altura i l'orientació (com que tenen més llum, més vistes i menys soroll, els pisos superiors tenen un preu més elevat, i més encara si tenen terrassa), l'antiguitat i l'estat de l'habitatge (la seva vida útil és de prop de cent anys, tot i que es calcula que perden un 15% del seu valor als cinc anys de ser construïdes; en canvi, una reforma pot revalorar un habitatge fins a un 15%, i fins a un 25% si parlem de redistribució d'espais. Els immobles es deprecien molt amb el temps, la qual cosa pot fer que el preu variï en un 25%).

Per contra, hi ha alguns factors que la taxació no preveu ja que, encara que pugui semblar el contrari, no influeixen en el valor de l'immoble. Aquests factors són el preu que s'hagi pagat amb anterioritat o la possible hipoteca que pugui tenir.

Metre quadrat d'un habitatge: com es calcula?

Hi ha diversos mètodes per calcular el preu per metre quadrat nosaltres mateixos: indicadors com la rendibilitat bruta per lloguer o el preu mitjà de la zona (PER) ens donaran algunes claus. Vegem-ho:

La rendibilitat bruta per lloguer, que és el percentatge que resulta de dividir la renda anual d'un lloguer entre el seu preu de venda. Encara que no estiguem pensant a llogar, aquest índex ens serà molt útil. El Banc d'Espanya va estimar una rendibilitat bruta de lloguer del 3,7% per al segon trimestre del 2020.

El Price Earnings Ratio (PER) és un altre bon índex de referència. Es tracta de fer l'operació inversa, dividint el preu de la venda pel preu anual del lloguer. Aquest quocient ens indicaria els anys que trigaríem a pagar aquest immoble (segons les dades de la rendibilitat bruta per lloguer, el PER seria de 324 mesos aproximadament).

A més, el preu mitjà de la zona ens podrà donar més claus. Aquesta dada s'obté dividint el preu de compra pels metres quadrats de l'immoble (metres construïts).

Com s'estableix l'equivalència entre el preu de lloguer i de venda?

En realitat, tenint dues d'aquestes tres xifres (PER, preu de venda i preu de lloguer), podríem calcular la tercera. Trimestralment, el Banc d'Espanya actualitza la rendibilitat bruta per lloguer de tot Espanya, de manera que per calcular la tercera variable només hauríem de tenir una dada fiable de lloguer o de venda d'un immoble amb característiques similars al nostre. I llavors només hauríem de multiplicar el preu de lloguer mensual per 324 mesos.

En qualsevol cas, la clau és informar-se bé abans de prendre qualsevol decisió.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa