Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Com puc vendre la meva casa si està hipotecada?

Com vendre una casa hipotecada?

Si volem vendre un habitatge hipotecat, és normal que ens assaltin els dubtes: Al cap i a la fi, la hipoteca suposa una càrrega, i a l'hora de vendre un habitatge l'ideal seria vendre'l lliure de càrregues. Però cal tenir calma: estem davant d'una situació força normal (per fer-nos-en una idea, el 60% de propietaris que van vendre un immoble el 2018 van poder cancel·lar el préstec). A més, la venda pot resultar senzilla si la fem bé; l'única cosa que hem de fer és tenir molt en compte certs aspectes.

En primer lloc, el normal és que venguem per un preu més alt de la quantitat que devem al banc, així podrem pagar-la quan es produeixi la compravenda. D'aquesta manera podrem cancel·lar el préstec el mateix dia que signem l'escriptura davant del notari, que a més certificarà que l'immoble està lliure de càrregues.

Per a això haurem de portar el certificat de deute pendent (o certificat de saldo pendent, que haurem de demanar al banc, on es mostren els pagaments realitzats i pendents i les despeses de cancel·lació).

Un cop haguem venut l'habitatge, haurem de saldar el deute hipotecari, demanar al banc un certificat de saldo o deute zero i lliurar-lo al notari o al comprador, els quals hauran d'encarregar-se d'obtenir la cancel·lació registral al Registre de la Propietat. Això sí: les despeses de la cancel·lació haurem d'abonar-les nosaltres.

I si venem l'habitatge per un import inferior al que devem?

Lamentablement, haurem de continuar pagant el préstec, destinant tots els diners de la compravenda a saldar el deute i liquidant la resta mitjançant un nou préstec amb el banc, amb comissions d'obertura i interessos i amb clàusules diferents de les de la nostra hipoteca.

Subrogació d'hipoteques

Una altra opció és subrogar el nostre préstec hipotecari, mantenint la hipoteca però substituint el titular. En aquest cas, haurem d'avisar el banc amb trenta dies d'antelació.

Així, el comprador en sortiria beneficiat, ja que podria comprar l'immoble a un preu menor que els habitatges lliures de càrregues. I, d'altra banda, s'estalviaria alguns tràmits i despeses que li suposarien contractar una nova hipoteca; a més, algunes possibles despeses com l'anàlisi de risc i la subrogació serien a càrrec del venedor, encara que amb la nova Llei hipotecària l'entitat financera també assumiria gran part de les despeses.

Com a contrapartida, el nou deutor no podria negociar les condicions del préstec ni tampoc triar el banc.

Saldar el deute de la hipoteca abans de vendre

Finalment, podríem pagar el préstec hipotecari abans de vendre el pis.

En aquest cas, quedaria liquidat, i hauríem de fer els passos següents:

  • Sol·licitar el certificat de saldo o deute zero, signar la cancel·lació davant de notari (amb un representant del banc i sense costos per part seva).
  • Demanar el model 600 sobre actes jurídics documentats a Hisenda.
  • Procedir a la cancel·lació registral i inscriure l'habitatge al Registre de la Propietat. Aquesta possibilitat podria suposar prop de 600 euros addicionals al pagament del deute.

Passos a seguir per vendre un habitatge hipotecat i adquirir-ne un de nou

  • En primer lloc, haurem de calcular el preu de mercat del nostre habitatge.
  • Haurem de preveure quant ens va costar, quant ens queda per pagar de préstec i per quant el vendrem.
  • Podrem sol·licitar una taxació.
  • Després haurem de demanar el certificat de saldo pendent; el banc ens el lliurarà de manera gratuïta.
  • I, finalment, triarem com volem realitzar la venda i la compra, segons les possibilitats que acabem de veure.

Què és la hipoteca pont?

És una modalitat que es va popularitzar molt a partir del 2000, any en què es va estendre el canvi d'habitatge.

Precisament, aquest préstec es va pensar per fer front a aquests canvis, i permetia hipotecar l'immoble nou sense liquidar el préstec anterior, gaudint a més d'un període inicial de carència perquè la mensualitat no pugés molt mentre es venia l'habitatge inicial. Tanmateix, tenia altres contrapartides, com ara el creixement de les quotes si no veníem la casa en el temps previst.

En el pitjor dels casos, això podia generar la pèrdua dels dos habitatges, ja que tots dos constituïen l'aval del préstec. I, a més, també podíem córrer el risc de vendre l'habitatge a un preu inferior al del deute.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca