Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Com es calcula el valor cadastral d'un habitatge?

El valor cadastral d'un habitatge és el valor monetari que el cadastre assigna a un immoble.

Què és el cadastre?

El cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d'Hisenda. Al cadastre es recull la descripció dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Aquesta descripció cadastral dels immobles inclou les seves característiques físiques, jurídiques i econòmiques, és a dir, el seu valor monetari. El cadastre és el registre oficial en què estan detallats tots els béns immobles.

Entre aquestes característiques que es recullen al cadastre s'inclou la localització, la referència cadastral, l'ús o la destinació, la superfície, la representació gràfica, la qualitat de les construccions o el titular cadastral.

Tota aquesta informació és arxivada al cadastre sota un codi identificador de 20 caràcters i és molt valuosa per a qualsevol propietari perquè amb una simple consulta en línia a la seu electrònica del cadastre podrà obtenir tota la informació que necessiti sobre l'immoble.

Com es calcula el valor cadastral?

Per poder calcular el valor cadastral d'un immoble es tenen en compte els factors següents:

  • El valor de l'immoble en el mercat
  • La localització de l'immoble i el seu entorn: les circumstàncies urbanístiques, la productivitat de la regió, l'explotació del terreny, etc.
  • L'execució material de la construcció

L'actualització del valor cadastral es realitza aplicant una sèrie de coeficients que s'aproven als Pressupostos Generals de l'Estat. Generalment, el valor cadastral d'un immoble mai supera el seu preu en el mercat.

Per a què serveix el valor cadastral?

El valor cadastral s'utilitza per calcular la quantia que haurem d'abonar en determinats impostos relacionats amb l'habitatge:

  • El valor cadastral és utilitzat pels ajuntaments per determinar la quantia de l'impost de béns immobles (IBI).
  • S'utilitza per calcular l'impost de transmissions patrimonials i suposa entre un 6% i un 10% en les compres d'un habitatge de segona mà.
  • El valor cadastral és un factor fonamental en la declaració de la renda i encara que l'habitatge habitual o els immobles comercials no generin cap rendiment a l'efecte de l'IRPF, Hisenda sí que estableix una imputació en les rendes immobiliàries per a la resta d'immobles urbans.

Com puc saber quin és el valor cadastral del meu habitatge?

Per conèixer el valor cadastral del nostre habitatge podem consultar-lo a:

  • El rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).
  • La declaració de la renda.
  • La seu electrònica del cadastre.
  • La gerència territorial del cadastre a la nostra província.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca