Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Com es fa la revisió d'una hipoteca?

La revisió d'una hipoteca fa referència a l'actualització del valor de l'índex de referència en el qual es basa el préstec hipotecari. Dit d'una altra manera, la revisió d'una hipoteca consisteix a calcular novament l'interès del préstec hipotecari per adaptar-lo a les condicions actuals del mercat i establir la quantia de les noves quotes partint d'aquest interès.

La revisió d'una hipoteca únicament s'aplica en les hipoteques mixtes o les hipoteques d'interès variable.

L'índex de referència utilitzat en la majoria d'hipoteques a Espanya per calcular els interessos mixtos o variables de les hipoteques és l'euríbor. La quota que paguem d'hipoteca pujarà o baixarà en funció de les pujades i baixades de l'índex de referència.

Quan es fa la revisió de la hipoteca?

L'habitual és que la revisió de la hipoteca es realitzi anualment o semestralment, encara que poden haver-hi diferents periodicitats en funció del que estableix el contracte del préstec hipotecari.

Després de la revisió de la hipoteca s'obtindrà la quantia de la quota que haurem de pagar fins a la revisió següent.

Com es calcula la revisió hipotecària?

A l'hora de calcular la revisió hipotecària es tenen en compte els elements següents:

  • El valor actualitzat de l'euríbor : en funció d'allò pactat al contracte, es tindrà en compte el valor del mes anterior a la revisió o fins i tot els valors dels dos o tres mesos previs. El Banc d'Espanya és l'encarregat de publicar al BOE, a l'inici de cada mes, el valor de l'euríbor hipotecari.
  • El diferencial que apliqui l'entitat bancària.
  • La quantitat que ens queda per tornar.
  • El temps que resta fins a finalitzar el préstec hipotecari.

És possible canviar el període de revisió de la hipoteca?

Algunes entitats bancàries permeten canviar el període de revisió de la hipoteca: és possible modificar-lo d'anual a semestral o viceversa.

És important tenir en compte que aquest canvi implica la realització d'una novació d'hipoteca i que, per tant, té una sèrie de despeses associades.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries