Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Com afecta el perfil de risc hipotecari la concessió de la hipoteca?

Què és el perfil de risc hipotecari?

En demanar una hipoteca és difícil saber si ens la concediran en un primer moment. Tot i que algunes entitats treballen amb unes condicions més restrictives que d'altres, el que és força segur és que la probabilitat d'aconseguir la hipoteca dependrà sobre manera del nostre perfil de risc hipotecari. I aquest petit article t'ajudarà a fer-te una idea inicial de les teves possibilitats d'èxit.

Com dèiem, el nostre perfil de risc hipotecari serà el factor més important a l'hora que el banc ens la concedeixi o no. Aquest perfil ha adquirit molta importància amb l'entrada en vigor de la nova Llei hipotecària, que és una transposició de la Directiva europea 2014/17/UE que obliga les entitats creditícies a valorar els clients d'una manera més exhaustiva.

Saber si ens donaran una hipoteca es determinarà després d'una avaluació de la nostra solvència econòmica (o scoring bancari), en funció de la nostra situació financera i tractant d'analitzar si podrem fer front al pagament de les mensualitats durant la vida del préstec. Així, decidiran si ens la donen considerant alguns aspectes com ara el nostre nivell i ingressos, les nostres despeses i altres préstecs que hàgim contret en el moment de la sol·licitud.

El banc necessitarà conèixer algunes dades per determinar el perfil de risc hipotecari, com ara:

  • La nostra situació laboral i els ingressos que percebem. La mensualitat de la hipoteca no ha de superar el 30% dels ingressos nets. A més, els bancs poden requerir la declaració de l'IRPF més recent i la vida laboral, a més de rebuts d'altres préstecs, nòmina, justificants d'ingressos addicionals, etc.
  • Els nostres actius en propietat, o fincabilitat. És a dir, els béns mobles o immobles (habitatges, locals, garatges, etc.) que tinguem. L'entitat podrà conèixer aquesta dada consultant el Registre de la Propietat.
  • Els possibles deutes i morositat; per conèixer-los consulten la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), una base de dades que permet conèixer el nostre historial com a sol·licitants.
  • La nostra situació familiar i personal, i la nostra edat. Els bancs estimen que en acabar de pagar la hipoteca el titular no hauria de sobrepassar els 75 anys.
  • Altra documentació addicional, per exemple si som autònoms o treballem per compte d'altri.

Independentment d'aquests factors, hi ha algunes maneres d'afermar la nostra solvència. Per exemple, aportar dos titulars a la hipoteca elevarà les possibilitats d'èxit, ja que suposarà una doble garantia. A més, podrem aportar avaladors o hipotecants no deutors: són aquelles persones que avalaran el nostre compromís de fer front a la hipoteca amb els seus propis béns. Aquests avaladors han de tenir ingressos estables o propietats lliures de càrregues.

A més, comptar amb una pretaxació del bé també ens ajudarà a fer-nos una idea de les opcions que tenim, per això resulta una opció molt recomanable; recordem que els bancs solen concedir el 80% del valor de taxació, de manera que haurem de veure si serem capaços d'assumir el 20% restant. En cas negatiu, és difícil que obtinguem el préstec, i sabent aquesta dada per endavant ens podem estalviar molts tràmits.

Si després de demanar la hipoteca l'entitat no aprova el préstec, ens haurà de detallar els motius per escrit. I, en cas que el banc faci una valoració incorrecta, no podrà rescindir el préstec.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa