Saltar a la zona de continguts

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS

El nostre millor aval: 38 anys d'experiència i compromís en la gestió d'inversions.

Bankinter Gestión de Activos

Una informació de la nostra gestió mostrada de manera detallada i transparent

Informe d'estratègia setmanal

Estratègia d'inversió setmanal del nostre equip segons les últimes novetats, informacions i moviments de mercat.

Informe estratègia mensual

El nostre informe d'estratègia mensual.

Les nostres previsions i estratègia d'inversió trimestral resumides en un vídeo.

Una oferta de fons adequada a totes les necessitats d'inversió:

Fons monetaris i de renda fixa

Fons que inverteixen en dipòsits i actius de renda fixa tant a curt com a mitjà/llarg termini.

Més detalls sobre fons monetaris i de renda fixa

Fons mixtos

Fons que combinen la inversió en renda fixa i renda variable, amb diferent nivell d'exposició a renda variable.

Més detalls sobre fons mixtos

Fons de renda variable

Fons que inverteixen en accions de companyies de diferents sectors i àmbits geogràfics.

Més detalls sobre fons de renda variable

Fons garantits

Fons que permeten beneficiar-se de l'evolució dels diferents mercats i que asseguren la devolució de la inversió inicial al venciment de la garantia.

Més detallssobre fons garantits

Sostenibilitat a Bankinter

Consulta Política d'integració Política d'integració

Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA disposa d'una Política d'integració dels riscos de sostenibilitat en el procés de selecció d'inversions i de presa de decisions i aplica les estratègies d'integració més adequades (estratègies d'exclusió, Best in Class, Best efforts, etc.), o una combinació d'elles, segons les característiques dels productes que gestiona. La Política es pot consultar aquí.

Consulta Política d'exclusió Política d'exclusió

Consulta Plans de pensions i EPSV sostenibles Plans de pensions i EPSV sostenibles

Bk Premium Conservador

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA FIXA MIXTA, que inverteix en renda variable mundial des d'un mínim del 15% del seu patrimoni fins a un màxim del 25%, nivell d'exposició de renda variable que pot arribar de manera puntual fins a un 30%.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Moderado

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE MIXTA, que inverteix en renda variable mundial amb els mínims i màxims següents: mínim del 25% i fins a un màxim del 50% del seu patrimoni, nivell d'exposició de renda variable que pot arribar de manera puntual fins a un 60%.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Agresivo

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE, que inverteix en renda variable mundial més del 75% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Dinámico

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE MIXTA, que inverteix en renda variable mundial amb els mínims i màxims següents: mínim del 50% del seu patrimoni i fins a un màxim del 75% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Premium Defensivo

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA FIXA MIXTA, que inverteix en renda variable mundial amb els mínims i màxims següents: mínim del 5% del seu patrimoni i fins a un màxim del 10% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Variable Internacional

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Fons de RENDA VARIABLE, que inverteix en renda variable mundial des d'un mínim del 75% del seu patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Bk Inversión Mixta EPSV

Aquest fons de pensions no té cap objectiu d'inversió sostenible. Promou característiques mediambientals o socials i, encara que no té com a objectiu una inversió sostenible, tindrà com a mínim un 20% d'inversions sostenibles. El fons de pensions promou una sèrie de característiques socials i mediambientals a través de l'avaluació de les pràctiques empresarials de les companyies en què s'inverteix en relació amb: les emissions de carboni, la gestió de l'aigua, l'impacte en la biodiversitat i el sòl, la gestió de residus i emissions tòxiques, la gestió dels empleats i mesures de salut i seguretat.

El fons utilitza un ràting ESG d'un proveïdor de prestigi reconegut com a indicador per analitzar la consecució de les característiques mediambientals i socials promogudes. Aquest indicador ofereix una valoració global de les característiques mediambientals i socials descrites anteriorment. En concret, la valoració ESG identifica aquelles variables ambientals, socials i de governança més rellevants en funció del sector o la subindústria a què pertanyi l'empresa. La valoració en termes de pràctiques ambientals, socials i de governança es fa sobre la base d'un escalat de set nivells que permet identificar: empreses amb una exposició elevada a riscos extrafinancers sense capacitat per gestionar-los, empreses amb una gestió històrica mixta en relació amb els seus riscos extrafinancers i companyies líders en la seva indústria en la gestió de riscos i oportunitats en matèria de sostenibilitat més rellevants.

El fons de pensions té en consideració les principals incidències adverses al llarg del procés d'inversió, amb l'objectiu de gestionar els indicadors més significatius per al conjunt de la cartera. La informació sobre les incidències adverses es pot conèixer mitjançant l'elaboració d'informes periòdics en matèria de sostenibilitat sobre la cartera. Aquest informe és proposat segons el Reglament UE 2019/2088 per als productes classificats com a Art. 8.

Les inversions que promouen característiques sostenibles aplicaran de forma majoritària en la cartera del fons de pensions, amb una proporció mínima del 80% del patrimoni. Alhora, aquestes inversions es materialitzaran, com a mínim, en un 20% del patrimoni en inversions sostenibles amb un objectiu social i/o ambiental d'acord amb la definició del Reglament (UE) 2019/88 aplicable, juntament amb els paràmetres indicats prèviament en aquest document. Tot i això, les inversions amb un objectiu ambiental no s'ajusten a la taxonomia de la UE.

Pla de RENDA VARIABLE MIXTA, que inverteix en renda variable mundial entre el 25% i el 50% del seu patrimoni, nivell d'exposició de renda variable que pot arribar fins a un 60% del patrimoni.

Veure la informació precontractual d'aquest pla de pensions.

Consulta Política d'implicació a llarg termini dels accionistes Política d'implicació a llarg termini dels accionistes

Consulta Informació a l'inversor Informació a l'inversor

Fets rellevants

 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Bankinter Media Europea 2024 Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Mixto Renta Fija, Fi, Classe R
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Bankinter Cesta Selección Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Multiestrategia, FI, clase R
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Euribor Rentas II Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Ahorro Activos Euro, FI Clase R
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Euribor Rentas III Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Ahorro Renta Fija, FI Clase R
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Bankinter Cesta Consolidación Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI, Clase R
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Bankinter Eurozona Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Premium Conservador, FI Clase B
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  BK Índice Europa Garantizado, FI
  Fons d'inversió absorbent: BK Premium Defensivo, FI
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió
 • Informació sobre la fusió:
  Fons d'inversió absorbit:
  Bankinter Cesta Consolidación Garantizado II, FI
  Fons d'inversió absorbent: Bankinter Deuda Financiera, FI
  PDF Fet rellevant
  PDF Detall fusió

Dret polític d'informació

Aquesta és la política de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC relativa a l'exercici dels drets polítics inherents als valors integrats a la cartera dels fons d'inversió gestionats.

 • Quan ho consideri convenient en interès dels partícips, Bankinter Gestión de Activos, SGIIC sol·licitarà dels administradors de les societats les informacions o els aclariments que consideri oportuns sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de les juntes, en els terminis que a l'efecte preveu la Llei de societats anònimes vigent.
 • En els casos en què Bankinter Gestión de Activos, SGIIC assisteixi a les juntes generals, també podrà exercir el seu dret d'informació si fos convenient, durant la celebració de les juntes, de la manera establerta legalment.

Pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/1011 de Parlament Europeu i de Consell, de 8 de juny del 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d'inversió, s'adjunta informació detallada del pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència utilitzat per Bankinter Gestión de Activos, SA, SGIIC.

PDF (266 KB) Veure pla de contingència davant de canvis o cessament d'un índex de referència

 

Política retributiva de Bankinter Gestión de Activos.

De conformitat amb el que estableix l'article 23.1 s) del Reglament d'institucions d'Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, s'adjunta informació detallada de la política retributiva de Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA.

PDF (54 KB) Veure política retributiva de la gestora

Informació del dipositari Bankinter, SA

De conformitat amb el que estableix l'article 23.1 t) i 23 bis 1.d) del Reglament d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, s'adjunta informació de Bankinter, SA com a dipositari de les IIC gestionades per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA.

 • Bankinter, SA és una entitat de crèdit que té per objecte social el desenvolupament de l'activitat bancària, està supervisada pel Banc d'Espanya i inscrita al seu registre amb el codi 0128 i està donada d'alta al registre administratiu de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 27.
 • Bankinter, SA, amb CIF núm. A-28/157360, té el seu domicili social a Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, i figura degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 1857, foli 220, full número 9643.
 • Com a entitat dipositària de totes les institucions d'inversió col·lectiva (d'ara endavant, "IIC") gestionades per Bankinter Gestión de Activos, SGIIC, SA (d'ara endavant, la "Gestora"), Bankinter, SA desenvolupa les funcions següents:
  • Funció de dipòsit i administració d'actius, garantint la separació total entre el compte de valors propi i el de les IIC custodiades, assegurant que tots els actius titularitat d'una IIC es registrin correctament a comptes oberts a nom de la IIC.
  • Funció de control d'efectiu, garantint que els fluxos de tresoreria de les IIC gestionades estiguin degudament controlats, que tots els pagaments efectuats pels inversors o en nom dels inversors siguin processats correctament i que tot l'efectiu de la IIC es trobi dipositat a comptes de tresoreria oberts a nom de l'IIC.
  • Liquidació de la subscripció i reemborsament de participacions: Bankinter, SA s'ha de cerciorar que tots els ingressos o pagaments derivats de les subscripcions o els reemborsaments es realitzen efectivament, abonant-se o carregant-se als comptes de la IIC, i que les subscripcions i els reemborsaments es realitzen d'acord amb els procediments establerts a la normativa vigent i al fullet de la IIC.
  • Funció de vigilància i supervisió: Bankinter, SA té encomanada una tasca de supervisió de la gestora, vetllant perquè les operacions i els pagaments de les IIC la custòdia de les quals té encomanada es realitzin correctament, i també supervisant el compliment de la normativa aplicable per part de la gestora.
 • D'acord amb la normativa en vigor, la responsabilitat del dipositari pot ser reclamada pels partícips sia de forma directa o a través de la gestora. Bankinter, SA respondrà de la pèrdua dels instruments custodiats, llevat que es pugui demostrar que s'ha produït com a conseqüència d'un esdeveniment extern que escapi al seu control raonable i les conseqüències del qual haurien estat inevitables.
 • Per dur a terme la inversió en valors estrangers, Bankinter, SA delega la custòdia en les entitats següents:
  • Renda variable: Citibank
  • Renda fixa: Euroclear
 • D'altra banda, Allfunds Bank, SA actua com a intermediari i dipositari en la contractació d'accions i participacions d'IIC estrangeres en què inverteixen les IIC gestionades.
 • La delegació efectuada en les entitats anteriors no dona lloc a conflictes d'interès.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc fer-hi aportacions addicionals?

Sí, sempre que vulguis. Pots aportar-hi efectiu, fons d'inversió o plans de pensions.

Quines operacions o consultes puc realitzar al web?

A través del web pots:

 • Visualitzar i acceptar les recomanacions.
 • Consultar l'informe mensual de la teva inversió.
 • Fer rescats parcials.

Puc recuperar part de la meva inversió quan vulgui?

Sí, pots fer rescats parcials quan vulguis, disposant dels teus diners sense problemes. Inversió a Mida comprovarà que aquests moviments no varien significativament el risc de la inversió i, si fos així, farem una recomanació per ajustar el risc que ens has declarat per a aquesta inversió.

Puc acceptar una recomanació, però només en part?

Sí, però per a aquests casos hauràs d'anar a la teva oficina.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 623 43 79
Caixers i oficines