Saltar a la zona de continguts
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Per a la jubilació

Tic, tac... Tic, tac... Tic, tac... Ho tornaràs a deixar per un altre moment?

No és per ser pessimistes, és perquè ens passa a tots. Ens inquieta, sabem que, sí o sí, hem d'enfrontar-nos a l'assumpte de la jubilació. Però sempre pensem que demà serà un altre dia. Un cop t'hi poses, ni és tan difícil ni s'hi ha de dedicar tant de temps, i saps que, a la llarga, ho agrairàs.
Blank three picture frame for insert text or image inside on the wall in living room. ; Shutterstock ID 1078591286; Purchase Order: -

No importa que sigui poc, però de manera constant.

Destinar una part de la teva capacitat d'estalvi a productes per a la jubilació farà que, en poc temps, aquest petit estalvi mensual passi a ser un capital. Lentament, a poc a poc.

Com més aviat comencis, menys càrrega mensual.

Gairebé sense adonar-nos-en, amb molt poc d'esforç. No obstant això, si deixem que passin els anys, per aconseguir el mateix objectiu necessitarem fer aportacions de major quantia i realitzar un esforç molt més gran.

Mai pensis que ja és tard.

Tant se val l'edat que tinguis, sempre serà una bona opció. Hi ha molts productes pensats per a la jubilació que s'adaptaran a la teva situació vital, sigui la que sigui.

Des d'avui, tens una raó més.

Si inverteixes en fons,1 plans de pensions,2 EPSV,3 PIES4 o accions,5 etc., ara pots rebre una bonificació si contractes noves aportacions periòdiques a aquests productes, amb un mínim de 50 € al mes per a fons, plans de pensions, EPSV o PIES, o una compra periòdica mensual mínima de 250 € en accions.

Vàlid per a clients que no tinguin aportacions periòdiques actives en el producte contractat ni les hagin tingut en els últims 12 mesos.

Primer any: 5%
Segon any: 2%
Bonificació fins al 31/12/2023 o fins a activar les primeres 15.000 aportacions. Saldo màxim a bonificar: 1.000 €, complint les condicions.6

Diferents productes, diferents avantatges que es complementen

Plans de pensions i EPSV

 • En el cas dels plans de pensions, les aportacions suposen un estalvi directe, reduint la base de l'IRPF fins a 8.000 € anuals.
 • Quan arribi el moment de rescatar-lo, podràs disposar dels teus estalvis en forma de capital, renda o una combinació d'ambdues.
 • Pot fer-hi aportacions periòdiques o extraordinàries, la qual cosa et permetrà optimitzar els seus avantatges fiscals amb vista al tancament de l'any.

PIES

 • Liquiditat total transcorreguts 15 dies des de la contractació.
 • Mentre inverteixes, no tributes.
 • Pots optar per un rescat o per una renda vitalícia.
 • Si optes per la renda vitalícia, a partir del cinquè any de constitució no pagaràs res pels rendiments obtinguts.
 • Inclou una assegurança de vida.
 • Es tracta d'una assegurança de vida-estalvi sota la modalitat Unit Linked que pot comportar pèrdues sobre el capital invertit. El prenedor és qui assumeix el risc de la inversió.

Uns minuts ara són la tranquil·litat de demà

Fes números amb les nostres eines.

Simulador de pensió pública

Introduint l'edat, els anys treballats i el salari brut podràs fer un càlcul fiable de la pensió pública.
Més detalls sobre simulador pensió pública

Simulador de plans de pensions

Amb unes poques dades i en uns quants minuts podràs planificar la jubilació.
Més detalls sobre Simulador de plans de pensions

Simulador de rescat de plans de pensions

Coneix amb dades reals totes les possibilitats de rescat que ofereixen els plans de pensions.
Més detalls sobre Simulador de rescat de plans de pensions

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines