Saltar a la zona de continguts
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

SANITARIS

Tens una professió, però també tens una vida.

Darrere dels començaments difícils, de totes aquestes hores de treball i de sales d'espera plenes, dels èxits, dels fracassos i dels plans de futur, estàs tu. A Bankinter sabem que darrere d'un professional sempre hi ha una persona, amb les seves necessitats i projectes, amb les seves preocupacions i els seus desitjos, i per això volem estar al teu costat en totes les facetes de la teva vida. Per fer la teva feina més fàcil i la teva vida més senzilla. Per ajudar-te a complir metes, dins i fora de la teva consulta.

Compte Sanitaris

Un compte des del qual podràs gestionar la tresoreria de la teva clínica de la manera més senzilla.

Hipoteca Clíniques Mèdiques

T'ajudem a finançar la compra del local per a la teva consulta, oficina o qualsevol lloc que necessitis per realitzar les teves activitats.

Avals

A Bankinter t'ajudem a garantir el compliment de les obligacions contretes per la teva consulta oferint-te sempre unes condicions excel·lents.

TPV

Una simple instal·lació d'un terminal i aquest servei financer facilitarà als pacients els pagaments amb targeta.

Finançament equips mèdics

T'oferim un préstec a mida perquè el destinis a ampliar els recursos de la teva consulta.

Assegurances

A Bankinter posem a la teva disposició una àmplia gamma d'assegurances i més de 50 anys d'experiència.