Saltar a la zona de continguts
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Enginyers

Tens una professió, però també tens una vida.

Darrere d'un començament difícil, de totes aquestes hores de feina, dels èxits, dels fracassos i dels plans de futur, estàs tu. A Bankinter sabem que darrere d'un professional sempre hi ha una persona, amb les seves necessitats i projectes, amb les seves preocupacions i els seus desitjos, i per això volem estar al teu costat en totes les facetes de la teva vida. Per fer la teva feina més fàcil i la teva vida més senzilla. Per ajudar-te a aconseguir metes, dins i fora del teu despatx.

Compte Enginyers

Un compte des del qual podràs gestionar la tresoreria de la teva clínica de la manera més senzilla. A Bankinter t'ho posem fàcil.

Préstec hipotecari

El primer pas per fer realitat els nostres projectes és trobar el lloc adequat per donar-los forma. T'ajudem a finançar la compra del local per al teu despatx o qualsevol lloc que necessitis per realitzar les teves activitats.

Avals

A Bankinter ens avancem a les teves necessitats i t'ajudem a garantir el compliment de les obligacions contretes pel teu despatx oferint-te sempre unes condicions excel·lents.

Línies ICO

Amb les línies ICO trobaràs el finançament que la teva empresa necessita per continuar avançant i disminuir les conseqüències de la situació excepcional que estem vivint. I, per part nostra, comptaràs amb tota l'ajuda que necessitis perquè la sol·licitud i la gestió del finançament resulti còmoda, fàcil i ràpida.

Pòlissa de crèdit

Com a professionals, sabem que el primer pas per triomfar en un projecte professional és creure-hi. I nosaltres creiem en tu. Per això, amb el nostre crèdit podràs disposar en cada moment dels diners que necessitis.

Lísing immobiliari

L'objectiu d'aquesta fórmula de finançament és un bé immoble utilitzat per al desenvolupament d'activitats empresarials o professionals. Aquests contractes hauran d'incloure una opció de compra a favor del client en finalitzar el termini d'arrendament.