Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quines tasques realitza la gestora d'un fons d'inversió?

Les gestores de fons estan formades per un equip de professionals experts amb la responsabilitat d'analitzar els comportaments de les empreses i els mercats, desenvolupar les estratègies inversores i prendre les decisions idònies que permetin assolir els objectius de rendibilitat del fons. És a dir, una gran part de l'èxit del fons d'inversió recau en la tasca de la gestora de fons.

Les gestores de fons són les encarregades de definir l'estratègia d'inversió que se seguirà, buscant aquells actius financers que millor s'adaptin a les necessitats i els interessos del fons que gestionen. Cal recordar que un fons d'inversió està format per un patrimoni compost de diferents actius (valors i efectiu) i és la gestora l'encarregada d'adquirir-los o desfer-se'n.

Una altra de les seves funcions és informar de les característiques del fons d'inversió als futurs partícips i als que ja en formen part.

Per ser gestor d'inversions cal:

  • Tenir coneixement dels negocis i mercats a escala internacional.
  • Ser capaç d'avaluar informació financera a alt nivell.
  • Prendre decisions de manera racional i no impulsiva.
  • Comprendre els clients i comptar amb la seva confiança.
  • Saber negociar i gestionar el temps.
  • Bones dots de comunicació tant oral com escrita.
  • Coneixement d'idiomes, especialment si s'opera en mercats internacionals.
  • Estar al corrent de tendències analítiques i actualitat dels mercats financers.

Encara que l'elecció de la gestora de fons és molt important a l'hora de seleccionar un fons, també és molt important la figura de la societat dipositària, les tasques de la qual són custodiar, garantir i vigilar el patrimoni gestionat. En el cas de la nostra gestora, Bankinter Gestión de Activos, el dipositari dels fons és Bankinter, SA.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons