Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què són els fons d'inversió?

Els fons d'inversió són un instrument d'inversió col·lectiva formada per un gran nombre d'inversors que reben el nom de partícips i que aporten capital al fons a través de les denominades participacions.

Els fons són creats per una entitat gestora que identifica les oportunitats segons les pautes i estratègies fixades prèviament per a la seva política d'inversió (expectativa de rendibilitat i potencial de risc). Independentment de la política d'inversió del fons, tots els fons diversifiquen la inversió en diferents actius per tal de reduir el risc.

La diversificació és un punt important que cal tenir en compte. A través d'un mateix fons, l'inversor pot repartir els seus diners en diferents mercats o actius evitant concentrar el risc en pocs mercats o actius. Com més diversificat sigui el fons, menor risc i volatilitat tindrà i, si uns actius generen pèrdues, serà més fàcil compensar-les amb els guanys d'altres.

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

Els fons d'inversió estan formats per un patrimoni (valors i efectiu) dividit en participacions. Els inversors fan aportacions i cedeixen a gestors professionals la presa de decisions sobre la inversió, sempre amb l'objectiu d'obtenir la màxima rendibilitat possible en funció del risc que es vol assumir.

Un fons pot decidir invertir en un ampli ventall d'actius: bons, derivats, divises, accions, béns immobles, etc., així com en diferents zones geogràfiques. L'expectativa de rendibilitat està condicionada per la decisió d'inversió en operacions més arriscades, com la renda variable. De la mateixa manera, hi ha polítiques d'inversió amb menor expectativa de rendibilitat, però més conservadores, com pot ser la inversió en renda fixa. En qualsevol dels casos, els fons d'inversió són sempre gestionats per professionals amb una dilatada experiència en els mercats i actius en què inverteixen.

A més de la gestora, en els fons d'inversió hi ha una altra figura: l'entitat dipositària. Aquesta entitat és l'encarregada de custodiar el fons i exercir certes funcions de control sobre l'entitat gestora.

Tanmateix, la gran diferència dels fons respecte d'altres productes d'inversió rau en la possibilitat que ofereixen als inversors particulars d'accedir a mercats i opcions d'inversió de difícil accés i generalment reservades a grans inversors. Els fons d'inversió també tenen l'avantatge que, com que són molts petits inversors els que inverteixen en un fons, aconsegueixen que es gestioni amb les mateixes condicions que si fos un inversor de grans dimensions. Aquesta unió fa que s'aconsegueixin condicions molt interessants pel que fa a comissions o accés als mercats. És el que es coneix com economia d'escala.

La multitud de tipus de fons d'inversió permet que qualsevol inversor, independentment del seu perfil, trobi un fons afí a les seves necessitats. A més, en l'actualitat és possible invertir des d'imports molt petits que permeten que qualsevol persona pugui accedir-hi.

A Bankinter trobaràs una àmplia gamma de fons d'inversió, nacionals i internacionals, adaptats a tots els perfils i, per descomptat, amb el suport d'una de les gestores més reconegudes internacionalment: Bankinter Gestión de Activos.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Inversió periòdica

Un pla perquè puguis invertir sense adonar-te'n, a poc a poc.

Més detalls sobre Inversió periòdica