Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Qui regula els fons d'inversió?

Espanya compta amb una regulació i supervisió exigents dels fons d'inversió exercida per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Les funcions principals de la CNMV són protegir i vetllar per l'estabilitat del sistema financer i protegir els inversors. Aquesta última funció es fa visible per a l'inversor de fons en l'obligació, per part de les gestores, d'informar periòdicament els inversors de les inversions realitzades. Tots els fons han de ser autoritzats i inscrits a la CNMV abans de la seva comercialització.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) garanteix, en termes generals, dos objectius molt importants:

  • Vetllar per l'estabilitat i la confiança del sistema financer: assolir aquests dos objectius és important ja que, si una entitat que distribueix els fons d'inversió entrés en crisi, provocant desconfiança en l'entorn cap a aquests productes fins al punt d'estimular una retirada simultània d'estalvis per part dels participants, provocaria inestabilitats al sistema econòmic.
  • Protegir els inversors: la CNMV protegeix aquells inversors que poden tenir més dificultats a l'hora de defensar els seus interessos com a petits i mitjans estalviadors pel que fa a la valoració del seu patrimoni o a la informació que han de rebre de forma periòdica sobre les inversions realitzades.

Principals funcions de la CNMV relatives als fons d'inversió:

  • Autoritzar la inscripció i el registre administratiu previ a l'inici d'activitats de qualsevol nou fons, així com supervisar qualsevol modificació o alteració posterior de la seva aprovació.
  • Revisar i verificar els estats financers reservats remesos periòdicament per les societats gestores d'IIC (institucions d'inversió col·lectiva). Vigilar les infraccions que es puguin cometre i, si escau, sancionar-les.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons