Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Qui gestiona un fons d'inversió?

En els fons d'inversió ha una figura clau: la gestora de fons. Com el nom indica, és l'empresa responsable de la gestió del fons, la responsable de decidir com, on, quant i quan invertir el capital dipositat pels partícips.

Una gestora de fons és una societat anònima la funció de la qual, a més de prendre les decisions d'inversió, és ser responsable d'administrar i representar els integrants del fons. És la gestora de fons la que inverteix el capital aportat pels inversors en diferents actius financers: renda fixa, renda variable, dipòsits, derivats, etc. Tot i que el fons d'inversió pertany als seus partícips, la gestora de fons és l'element clau ja que és l'encarregada d'aconseguir la màxima rendibilitat del fons.

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

Oficialment reben el nom de societats de gestió d'institucions d'inversió col·lectiva. Tota gestora ha d'estar registrada i donar compte de la seva activitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), organisme encarregat d'auditar-les. A més, estan obligades a elaborar un document al qual es recullin totes les característiques de cada fons gestionat.

Cada fons d'inversió està indicat per cobrir unes necessitats diferents en funció del temps, del perfil de risc de l'inversor o de les seves necessitats. Un fons d'inversió pot cobrir totes les necessitats d'un inversor, però el més habitual és necessitar una cartera de fons d'inversió que s'ajusti a certs criteris financers per aconseguir cobrir-les totes.

Dit això, triar una gestora de prestigi reconegut és un element clau a l'hora d'invertir en fons d'inversió. Hi ha gestores que operen a escala nacional i internacional, gestores independents i gestores que formen part d'un grup bancari. En el nostre cas, els fons oferts són gestionats per la nostra pròpia gestora i per gestores internacionals amb el prestigi necessari perquè Bankinter comercialitzi els seus fons.

A més

Fons perfilats

Consulta una selecció de fons en funció de la rendibilitat i el risc que vulguis.
Més detalls sobre Fons perfilats

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics