Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons inversió de renda mixta?

Són aquells fons d'inversió que inverteixen en renda fixa i en renda variable.

Cada fons té la seva pròpia estratègia d'inversió, amb diferents percentatges de capital invertit en renda fixa i renda variable.

Un dels avantatges dels fons mixtos és que, en funció de la composició de la cartera, és a dir, del percentatge que inverteixen en renda fixa i en renda variable, les expectatives de rendibilitat i l'exposició al risc també varien, cosa que els converteix en fons adequats per a diferents perfils d'inversió. Per la mateixa raó, són una modalitat molt interessant per diversificar la inversió, combinant expectatives de rendibilitat superiors a les de la renda fixa, sense assumir tot el risc que podria comportar invertir-ho tot en renda variable.

A Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors classifica els fons de renda mixta en dos grups:

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

Fons de renda fixa mixa

Aquells en què l'exposició a actius de renda variable és inferior al 30 %.

Fons de renda variable mixta

Aquells en què els actius de renda variable suposen entre el 30 % i el 75 % sobre el total. Els fons mixtos són recomanables per a inversions a mitjà termini, d'entre dos i cinc anys.

Els principals avantatges dels fons d'inversió mixtos són:

  • La capacitat d'adaptació a tots els perfils de risc.
  • La flexibilitat que els permet acomodar-se als canvis i a l'evolució del mercat.
  • La diversificació de la cartera combinant les garanties de la renda fixa i els riscos de la renda variable.
  • Unes expectatives de rendibilitat superiors als fons de renda fixa.

Hi ha una àmplia oferta de fons d'inversió mixtos. La clau és trobar aquelles opcions que s'adaptin millor a les necessitats de l'inversor, sempre amb l'avantatge de poder moure la inversió a un altre fons si és necessari.

A més

Inversió periòdica

Un pla perquè puguis invertir sense adonar-te'n, a poc a poc.

Més detalls sobre Inversió periòdica

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics