Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un dipòsit estructurat?

Els productes estructurats són una combinació de diversos productes financers que formen una estructura única que no es pot dividir.

Aquest paquet està compost per un producte vinculat a tipus d'interès i a un o més derivats financers. Els dipòsits estructurats són un tipus de producte estructurat que combina característiques d'un dipòsit i de la renda variable.

L'objectiu dels dipòsits estructurats és, d'una banda, assegurar el capital inicial invertit, funcionant en aquest cas com si fos un dipòsit a termini fix.

D'altra banda, intenten aconseguir una rendibilitat més gran que els dipòsits, vinculant aquesta rendibilitat a l'evolució d'un actiu subjacent que pot ser:

  • Valors borsaris
  • Matèries primeres
  • Divisa

Tot i que la inversió inicial està garantida al venciment, la rendibilitat final està vinculada als índexs esmentats. Això vol dir que és variable i, per tant, no està garantida.

Quina liquiditat tenen els dipòsits estructurats?

La liquiditat dels dipòsits estructurats estarà condicionada pel que estableix el contracte, ja que la liquiditat no és total, al contrari del que passa amb els dipòsits a termini fix. És important tenir en compte que:

En cas de voler recuperar els diners abans del venciment del termini establert, és habitual que el valor de mercat sigui inferior a l'import nominal inicialment invertit.

En aquest cas, no hi ha garantia de recuperar el 100% de la quantitat invertida.

Quines garanties tenen els dipòsits estructurats?

Els dipòsits estructurats, igual que els dipòsits tradicionals, compten amb la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits. Aquest fons assegura el capital dipositat fins a un màxim de 100.000 € per entitat i titular en cas que l'entitat es declari en fallida.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits