Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un dipòsit a termini fix?

Un dipòsit a termini fix és un producte financer d'estalvi mitjançant el qual dipositem una quantitat de diners en una entitat bancària durant un període de temps concret.

Dit d'una altra manera, un dipòsit a termini fix és un préstec que fem al banc durant un període de temps determinat. Transcorregut el termini fixat, el banc ens tornarà els diners més els interessos corresponents en funció del termini i de la quantitat dipositada.

Què passa si retirem els diners abans de la data de venciment?

Un dipòsit a termini fix implica que hem pactat amb el banc que mantindrem els diners immobilitzats durant un període de temps concret. Això no vol dir que no puguem retirar-los abans de la data de venciment, però és cert que si ho fem haurem de pagar una penalització que s'indicarà al contracte.

Característiques principals dels dipòsits a termini fix:

  • Rendibilitat assegurada: els dipòsits a termini fix tenen una rendibilitat assegurada que és pactada entre el client i l'entitat abans de la contractació.
  • Remuneració fixa: la remuneració dels dipòsits a termini fix es manté constant durant tot el temps durant el qual tinguem contractat el producte.
  • Fons de Garantia de Dipòsits: els dipòsits a termini fix compten amb una doble garantia: la de l'entitat financera i la del Fons de Garantia de Dipòsits.
  • Són els productes d'estalvi amb menor risc, per la qual cosa s'aconsellen per a aquells perfils d'inversors més conservadors.
  • Són productes simples que no requereixen amplis coneixements d'inversió. La seva contractació és ràpida i molt senzilla.
  • Les condicions dels dipòsits no es poden modificar: com que es tracta d'un producte amb una durada determinada, les entitats bancàries no poden fer cap modificació sobre les condicions pactades prèvies a la contractació.

Com tributen els dipòsits a termini fix?

Els dipòsits a termini fix tributen a la declaració de la renda com a rendiments de capital però únicament pels beneficis obtinguts, mai per la quantitat dipositada inicialment.

En funció de la quantia, es diferencien tres barems en la tributació de l'estalvi:

  • 19% - Fins a 6.000 €
  • 21% - Entre 6.000 € i 50.000 €
  • 23% - Més de 50.000 €

Els dipòsits a termini fix són interessants en cas que tinguis diners extres però no vulguis córrer riscos amb els teus estalvis, i sempre que tinguis clar que no necessitaràs aquests diners en un període de temps determinat.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits