Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons d'inversió de renda variable?

Els fons de renda variable són aquells que inverteixen més del 75% del patrimoni en actius financers de renda variable, és a dir, accions, empreses cotitzades en borsa, índexs borsaris, etc. i en els quals, com el seu nom indica, la rendibilitat obtinguda és variable.

Al seu torn, solen tenir diferents categories: en funció dels diferents països en els quals realitzen la inversió (Espanya, zona euro, EUA, països emergents...) o, per posar un altre exemple, en funció dels sectors d'activitat (tecnològic, financer...).

Els fons de renda variable són un tipus de fons únicament recomanat per a inversions a llarg termini (superiors a cinc anys), que permetin compensar les volatilitats puntuals dels mercats, amb les millors expectatives de rendibilitat que comporta la inversió en aquest tipus de mercat.

En els fons de renda variable la recuperació del capital invertit i la rendibilitat de la inversió no estan garantides. Per aquest motiu, aquest tipus de fons són adequats per a un perfil d'inversió arriscat, encara que un dels avantatges més notables és que tenen millors rendibilitats i més liquiditat que altres tipus de productes.

A diferència d'altres fons d'inversió, els fons de renda variable no impliquen permanència obligatòria. A més, recuperar la inversió en accions i participacions serà més ràpid, ja que en aquest tipus d'instruments la liquiditat és més gran que en els de renda fixa.

Com la resta de fons, els fons d'inversió de renda variable són regulats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En invertir en renda variable, els inversors poden rebre la rendibilitat de dues formes:

  • Creixement del capital invertit: quan el preu de l'acció és superior al que paguem en el moment en què es va comprar.
  • Repartiment de dividends: representen una part del benefici generat per la companyia i es reparteixen als accionistes en moments fixos al llarg de l'any.

A més

Cercador de fons

Accedeix al cercador de fons d'inversió i troba els que millor s'adaptin al teu perfil inversor.
Més detalls sobre Cercador de fons

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió