Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Fons d'inversió de renda fixa, de renda variable o de renda mixta?

No ens cansarem de repetir que no hi ha un fons millor que un altre, sinó el que s'ajusta a les nostres necessitats, a la nostra idea de termini per a la inversió i, sobretot, a la nostra expectativa de rendibilitat i exposició al risc. Si tenim clar quines són les nostres necessitats i el nostre perfil inversor, estarem segurs que la nostra elecció és la correcta.

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

A l'hora de definir quin tipus d'inversor ens correspon, hem de tenir clar quant estaríem disposats a arriscar per aconseguir rendibilitat. En cas que vulguem obtenir una major rendibilitat, haurem d'assumir més risc. Si, per contra, no estem disposats a assumir aquest risc, haurem de conformar-nos amb rendibilitats menors.

Un cop definit el perfil d'inversor (més conservador o més arriscat), podem oferir aquestes recomanacions:

Fons de renda fixa

Recomanats per a inversors amb un horitzó de termini per a les inversions d'entre sis mesos i tres anys, que busquen la major estabilitat per a les seves inversions en detriment de la rendibilitat.

Quan algú compra un títol de renda fixa, sap que de tant en tant rebrà uns interessos i que, arribada la data de venciment, se li retornarà el capital.

El concepte de renda fixa va lligat precisament al fet que, en el moment de la compra de l'actiu, sabem quina quantitat rebrem i quan.

Fons de renda variable

Recomanats per a inversors amb un horitzó de termini per a les inversions superior als cinc anys, que permeti compensar la volatilitat puntual dels mercats amb l'objectiu d'assolir amb èxit les altes expectatives de rendibilitat d'aquest tipus d'actius.

Quan parlem de renda variable ens referim a la inversió en accions d'empreses. La renda variable implica un risc més gran que la renda fixa i la possibilitat d'obtenir majors rendibilitats.

Fons de renda mixta

Recomanats per a inversors amb un horitzó de termini per a les inversions d'entre tres i cinc anys, que prioritzin la possibilitat d'obtenir una major rendibilitat, diversificant part de la inversió en mercats amb un potencial de risc superior.

A més

Com funcionen els fons?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels fons d'inversió.
Més detalls sobre Com funcionen els fons

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons