Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

És millor el llarg o el curt termini en fons d'inversió?

No hi ha una resposta tancada per a aquesta pregunta. El termini estarà marcat per les nostres necessitats i, en funció d'aquestes necessitats, hauríem d'optar per un tipus de fons o un altre.

Quan parlem d'inversió, el temps juga un paper molt important durant la nostra estratègia i els objectius que volem assolir amb ella: rendibilitat, risc que s'assumeix o liquiditat de la inversió.

És per això que, abans de respondre què és millor, si invertir a llarg o curt termini, considerem oportú recordar les diferències entre cadascuna de les inversions quan la variable de temps és fonamental.

Diferències entre invertir a curt, mitjà o llarg termini

  • Inversions a curt termini: aquest model destaca per inversions que tenen una durada aproximada de fins a un any.
  • Inversions a mitjà termini: aquelles inversions realitzades a un termini d'entre un i cinc anys.
  • Inversions a llarg termini: són aquelles el termini de les quals és superior als cinc anys.

En quins fons d'inversió hauria d'invertir?

D'una manera molt general, aquestes serien les recomanacions segons l'horitzó temporal que preveiem per a les nostres inversions:

  • A curt termini : fons monetaris i de renda fixa.
  • A mitjà termini: fons mixtos.
  • A llarg termini: fons de renda variable.

Atesa la conjuntura actual amb els tipus d'interès, els fons d'inversió són un instrument idoni per invertir, a poc a poc, de manera sistemàtica i amb un horitzó a llarg termini que ens permetrà, tenint èxit en les nostres inversions, obtenir rendibilitat pels nostres estalvis. Una rendibilitat que, avui dia, és difícil d'obtenir a través d'altres productes financers

Per què hauria invertir en fons a curt termini?

Aquest model d'inversió depèn clarament de dos criteris: la seguretat i la liquiditat.

Seguretat a l'hora d'invertir en fons a curt termini

S'han d'evitar les inversions amb una volatilitat elevada que posin en risc el capital invertit, per exemple la inversió en borsa. L'entorn econòmic i la fluctuació dels mercats a l'alça o a la baixa poden alterar el rendiment dels valors, fent que el capital invertit inicialment tingui guanys o no.

Liquiditat dels fons a curt termini

Per a inversors que necessitin els diners a curt termini, un fons es converteix en la millor alternativa enfront d'un dipòsit. Com més líquid és un producte, més permet recuperar l'estalvi en qualsevol moment sense cap tipus de penalització. En inversions a curt termini és essencial operar i disposar d'aquesta capacitat.

On NO es recomana invertir a curt termini?

  • En borsa, ja que no és fàcilment previsible i es recomana més per actius d'alta liquiditat tot i els riscos que això suposa.
  • En títols de renda fixa, ja que la volatilitat del preu dels títols és més elevada. Fons d'inversió que centren la seva inversió en actius de risc.
  • En aquest cas, podem gaudir d'una liquiditat elevada, però dependrà sobre manera de la fluctuació dels actius en què inverteixi el fons.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics