Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Per a què serveix un fons d'inversió?

La resposta és la que volem tots els inversors: obtenir rendibilitat. No obstant això, i a diferència d'altres productes o instruments d'inversió, els fons d'inversió reuneixen en un únic instrument un seguit d'avantatges que els ha conferit l'èxit que tenen actualment. Potser el més rellevant és que permeten a l'inversor particular accedir a inversions a les quals d'una altra manera resultaria molt difícil accedir o que estan reservades a les grans corporacions o a inversors amb grans capitals. A més, com que es tracta d'inversions diversificades, el risc es minimitza.

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

Dins de tots els instruments financers en què s'inverteix, uns comporten més risc que d'altres, per la qual cosa uns compensen els altres i el risc és més reduït per a l'inversor. Això va unit al fet que totes les carteres d'inversió són gestionades per professionals que s'encarreguen de diversificar la inversió buscant sempre la màxima rendibilitat en funció del risc que cada inversor estigui disposat a assumir.

Un altre avantatge molt interessant que ofereixen els fons d'inversió és la liquiditat. Els fons permeten rescatar les participacions adquirides en qualsevol moment i sense penalització.

I, per descomptat, la seva fiscalitat: els fons d'inversió tributen únicament en el moment en què volem fer un rescat de les participacions (que pot ser total o parcial) i, a diferència d'altres productes com els dipòsits, les plusvàlues obtingudes tributen com a renda patrimonial, és a dir, de manera progressiva a l'obtingut.

Finalment, els fons d'inversió ens permeten organitzar un pla d'inversió periòdica, és a dir, invertir petites quantitats, però de manera sistemàtica, fent aportacions sense necessitat de modificar el nostre nivell de vida però que, a llarg termini, puguin arribar a formar un capital.

A més

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió

Inversió periòdica

Un pla perquè puguis invertir sense adonar-te'n, a poc a poc.

Més detalls sobre Inversió periòdica