Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com tributen els dipòsits a termini fix?

Els dipòsits a termini fix són un tipus de dipòsit a través del qual els clients dipositen una quantitat de diners al banc durant un període de temps determinat. Nosaltres dipositem diners al banc i el banc ens pagarà per aquest motiu uns interessos determinats en funció del temps transcorregut i de la quantitat dipositada.

Els interessos generats pels dipòsits a termini fix tributaran en la declaració de la renda com a rendiments de capital.

És important destacar que únicament es tributarà pels beneficis obtinguts però mai per la quantitat dipositada inicialment.

En funció de la quantia, podem diferenciar tres barems en la tributació de l'estalvi:

  • Fins a 6.000 € - 19%
  • Entre 6.000 € i 50.000 € - 21%
  • Entre 50.000 € i 200.000 € - 23% 
  • Més de 200.000 € - 26%

L'habitual és que totes aquestes dades ja apareguin a les dades fiscals i que ja s'hagi aplicat la retenció del 19%.

A més de la declaració de la renda, els dipòsits a termini fix també estaran subjectes al pagament de l'impost sobre el patrimoni sempre que la base liquidable del contribuent sigui superior a 700.000 € sense incloure-hi l'habitatge habitual fins a 300.000 €, encara que aquesta quantitat pot ser diferent en funció de la comunitat autònoma (en algunes comunitats autònomes els residents estan exempts del pagament de l'impost sobre el patrimoni).

Per entendre com tributen els dipòsits a termini fix, vegem-ho amb un exemple.

Suposem que d'una banda hem invertit 10.000 € en un dipòsit a termini fix i hem obtingut una rendibilitat del 5%, cosa que suposarà 500 € de benefici.

D'aquests 500 € de benefici, en percebrem 405 € ja que els 95 € restants els retindrà Hisenda com a part de la retenció d'IRPF que s'aplica als dipòsits.

En el moment de fer la declaració de la renda no caldrà pagar res més, ja que amb els 95 € que ens han descomptat ja haurem pagat el 19% dels beneficis que corresponen al primer tram (fins a 6.000 €).

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits