Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és una hipoteca pont?

La hipoteca pont és una fórmula molt interessant, però poc coneguda.

Es tracta d'un préstec que permet comprar un habitatge mentre es ven l'actual, que també està hipotecat. Partint de la hipoteca inicial, s'amplia l'import del préstec que incorpora una segona garantia que correspon a l'habitatge nou.

Mentre dura el procés de venda l'habitual s'aplica un període de carència en el qual el client només paga interessos. Un cop es ven l'habitatge, es cancel·la l'import pendent corresponent a la primera garantia, quedant “viu” el préstec hipotecari associat a l'habitatge nou.

Com funciona una hipoteca pont per a canvi de casa?

Per explicar-ho ens centrarem en els tres moments clau:

  • En el moment de la compra del nou habitatge, es formalitza un préstec que unifica dues hipoteques. El banc uneix el préstec de l'habitatge que es pretén vendre amb el préstec de l'habitatge acabat d'adquirir, utilitzant com a garantia hipotecària l'habitatge en venda. D'altra banda, el titular del nou préstec assumeix el compromís de venda del seu antic habitatge en un termini definit i aproximat entre 2 i 5 anys, període durant el qual pagarà una sola quota per les dues hipoteques.
  • Mentre es ven l'antic habitatge pagarem una quota per un import similar a la suma de les quotes de les dues hipoteques, encara que sol ser una pràctica habitual optar per una carència hipotecària per la part corresponent a l'amortització de capital, és a dir, pagar només pels interessos perquè la quota resulti més baixa. És important recordar que la carència hipotecària, tot i ser una bona opció per a un moment puntual, sempre encarirà el cost final del préstec.
  • Un cop venut l'antic habitatge podràs utilitzar aquests diners per amortitzar el deute i alliberar de càrregues l'antic habitatge. A partir d'aquest moment, ja serà possible formalitzar una hipoteca tradicional per adquirir el nou immoble.

A més

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca