Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és un certificat de deute zero?

Un certificat de deute zero és el document emès pel banc que acredita que no tenim cap deute contret amb ell.

Aquest document se sol·licita quan hem acabat de pagar la hipoteca i hem amortitzat completament el préstec hipotecari. És un document imprescindible per quan vols sol·licitar la cancel·lació de la hipoteca en el registre.

Com podem aconseguir un certificat de deute zero?

Una vegada hem pagat l'última quota de la hipoteca, podem acudir a l'entitat bancària amb la qual vam contractar-la perquè ens faciliti aquest document. L'entitat financera té l'obligació de lliurar-nos aquest document de manera gratuïta. El Banc d'Espanya estableix que cap entitat està legitimada per cobrar per aquest tipus de tràmit.

Per a què serveix el certificat de deute zero?

El certificat de deute zero és el primer pas per poder sol·licitar la cancel·lació de la hipoteca i és necessari tant si decidim fer el tràmit nosaltres mateixos com si decidim encarregar-lo a l'entitat financera.

En cas que optem per l'opció d'encarregar a l'entitat financera la realització del tràmit de cancel·lació de la hipoteca, cal donar el nostre consentiment previ. Aquest consentiment s'ha de donar per escrit i ha d'estar signat per tu.

És obligatori cancel·lar la hipoteca en el registre?

La cancel·lació de la hipoteca no és un tràmit obligatori, però és important tenir clar que sí que és convenient fer-ho. Haver cancel·lat la hipoteca en el registre podria facilitar-nos molts tràmits en el futur.

La cancel·lació de la hipoteca sí que és necessària en cas que vulguem vendre l'immoble o sol·licitar una altra hipoteca.

A més

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca