Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la subrogació d'una hipoteca?

La subrogació d'una hipoteca consisteix en la modificació d'alguna de les parts del préstec: un canvi dels titulars del préstec o un canvi de l'entitat financera o banc. Hi ha tres tipus de modificacions:

Canvi de banc

És el que s'anomena subrogació creditora. Consisteix a canviar la hipoteca d'un banc a un altre banc. El motiu sol ser una millora en les condicions de termini, diferencial, etc.

Subrogació deutora

Consisteix en la modificació dels intervinents del préstec hipotecari, però sempre dins de la mateixa entitat. Habitualment, aquesta modificació es produeix quan el comprador d'un habitatge assumeix la hipoteca dels venedors.

Subrogació creditora

Consisteix en un canvi d'un banc a un altre banc. El motiu sol ser una millora en les condicions de termini, diferencial, etc.

Subrogació al préstec promotor

Quan els propietaris d'una promoció d'habitatges se subroguen al préstec que inicialment va signar l'empresa promotora dels habitatges.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable