Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és l'extinció del condomini?

Un condomini és aquella situació en la qual la propietat d'una cosa, generalment un immoble o una finca, és compartida per dos o més persones. Un condomini és, per tant, un domini compartit.

L'extinció de condomini consisteix que una de les parts cedeix la propietat de l'habitatge a una altra. Dit d'una altra manera, l'extinció del condomini és una forma relativament senzilla de dividir una comunitat de béns i es regula legalment a través dels articles 400 i 406 del Codi civil.

En quines situacions és habitual una extinció de condomini?

L'extinció de condomini és una opció habitual en les separacions de parelles que posseeixen un immoble al 50%. És habitual també en casos d'herències en què diversos hereus reben un immoble.

En aquests casos la figura legal d'extinció del condomini suposa un estalvi fiscal, ja que és una transacció més econòmica que la compravenda, la qual cosa la converteix en una alternativa molt interessant en molts casos.

Com tributa l'extinció del condomini?

L'extinció del condomini tributa a través de l'impost d'actes jurídics documentats, i suposa aproximadament un 1% sobre el valor real dels béns adjudicats. Aquest percentatge pot variar lleugerament depenent de la comunitat autònoma en què es produeixi l'extinció del condomini.

Si la persona que cedeix el seu proindivís rep més diners del valor que té la seva part, haurà de tributar en l'IRPF per l'increment produït al seu patrimoni.

En el cas de la compravenda, la tributació es realitza a través de l'impost de transmissions patrimonials i oscil·la entre un 6% i un 8%, un percentatge que varia d'una comunitat autònoma a una altra, però que, com podem veure, és molt més elevat que una extinció de condomini.

Com es fa una extinció de condomini?

  • Negociació: el primer pas serà negociar per arribar a un acord pel que fa a l'extinció del condomini.
  • Escriptura notarial: el següent pas és acudir al notari i signar l'escriptura corresponent.
  • En cas que es produeixi un divorci, l'extinció del condomini es pot incloure per voluntat mútua com a part del conveni regulador de mutu acord que acompanya la demanda de divorci.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries