Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és l'impost d'actes jurídics hipotecaris?

L'impost d'actes jurídics documentats (AJD) o, com també se'l coneix, impost de les hipoteques, és un impost que es calcula sobre l'escriptura feta pública davant notari i que s'aplica a la legalització de tot tipus de documents notarials, mercantils i administratius.

L'AJD està regulat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, al qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Espanya sol ser el país amb el major impost de tots els països de la Unió Europea, situant-se per sobre de països com França, Itàlia o Portugal, on és el client l'encarregat de pagar aquesta taxa, mentre que països com Alemanya, el Regne Unit o Holanda no tenen aquest tipus de tribut.

Quin percentatge es paga per l'impost d'actes jurídics documentats?

A Espanya, depèn de dos factors. D'una banda, de la comunitat autònoma en què es formalitza el préstec i, d'altra banda, del valor o l'import de la hipoteca. El percentatge que s'aplica se situa entre el 0,5% i l'1,5% sobre la responsabilitat hipotecària.

Les comunitats que apliquen un gravamen major (1,5%) són Andalusia, Aragó, la Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia i Múrcia. En la banda oposada, les comunitats que apliquen un menor percentatge (0,50%) són Ceuta, Melilla, Navarra i el País Basc. Castella-la Manxa aplica un 1,25%; Astúries, Balears i Extremadura apliquen un gravamen de l'1,2%; Canàries, Cantàbria i La Rioja apliquen un 1% i, finalment, Madrid aplica una taxa del 0,75%.

Percentatge d'impost d'actes jurídics documentats per comunitat autònoma

Comunitat autònoma
Tipus general
Andalusia
1,50%
Aragó
1,50%
Astúries
1,20%
Balears
1,20%
Canàries
1,0%
Cantàbria
1,50%
Castella-la Manxa
1,25%
Castella i Lleó
1,50%
Catalunya
1,50%
Ceuta
0,50%
Comunitat Valenciana
1,50%
Extremadura
1,50%
Galícia
1,50%
Madrid
0,75%
Melilla
0,50%
Múrcia
1,50%
Navarra
0,50%
País Basc
0,50%
La Rioja
1,0%

Cal destacar que moltes comunitats autònomes ofereixen reduccions, o fins i tot extincions, d'aquest impost. L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge a diferents col·lectius: famílies nombroses, joves o persones amb discapacitat, entre d'altres.

Qui ha de pagar l'impost d'actes jurídics documentats en les escriptures notarials de préstec hipotecari?

Durant els últims anys s'ha produït un intens debat sobre qui hauria de pagar l'impost d'actes jurídics documentats: la persona que sol·licita el préstec hipotecari? El banc o l'entitat financera que concedeix el crèdit? Client i banc?

Fins a l'octubre del 2018, el reglament de l'ITPAJD assenyalava com a contribuent al pagament d'aquest impost el client interessat en el préstec d'una hipoteca. No obstant això, al novembre d'aquest mateix any es van produir diversos pronunciaments davant del Tribunal Suprem que van modificar la llei hipotecària recalcant que, excepte al País Basc, és el prestador, és a dir, l'entitat bancària o financera, qui havia de ser l'únic subjecte passiu a assumir aquesta despesa.

Exemple de com es calcula l'impost d'actes jurídics documentats

Prenem com a referència el següent escenari de préstec hipotecari sol·licitat a Madrid. El primer que hem de fer és consultar la taula anterior on podem veure quin és el percentatge aplicat als impostos d'actes jurídics a la Comunitat de Madrid, que en aquest cas seria del 0,75%.

Ara, només ens queda multiplicar-lo per l'import de la responsabilitat hipotecària (principal + interessos ordinaris + interessos de demora + costes i despeses), que en aquest cas seria, per exemple, de 350.000 €

Impost d'actes jurídics documentats = Valor de la responsabilitat hipotecària x Tipus general

Per a aquest escenari el resultat seria:
Impost d'actes jurídics documentats = 350.000 € x 0,75% = 2.625 €

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca