Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Per a què serveix una assegurança de vida d'hipoteca?

Una assegurança de vida és una pòlissa que garanteix a l'assegurat que, en cas de mort o incapacitat permanent, s'indemnitzarà els seus familiars directes o els beneficiaris de la pòlissa amb la quantitat econòmica establerta. En cas de tenir un deute o una hipoteca, aquesta assegurança també s'encarregarà de cobrir-lo.

A l'hora de contractar un préstec hipotecari hi ha la possibilitat de contractar diverses assegurances vinculades a la hipoteca, entre elles les assegurances de vida.

En la majoria dels casos aquestes assegurances no són obligatòries per llei, llevat de l'assegurança que cobreix els danys a l'immoble.

Aquestes assegurances de vida associades al pagament de la hipoteca es contracten en el moment en què s'aprova la hipoteca i, encara que no són obligatòries, sí que són molt recomanables perquè permeten protegir la família i els beneficiaris davant de possibles imprevistos futurs: en cas que es produeixi la mort o incapacitat permanent total o absoluta del titular, l'assegurança es farà càrrec del pagament a l'entitat bancària del deute pendent del préstec.

Modalitats d'assegurances de vida vinculades a una hipoteca

Hi ha diferents modalitats que varien en funció del tipus de pagament que decidim:

  • Prima única: aquest tipus d'assegurances preveu un únic pagament en el moment inicial; algunes entitats ofereixen la possibilitat d'incloure l'import de l'assegurança com a part del préstec hipotecari.
  • Prima constant: aquesta modalitat preveu un pagament constant durant tot el període fins que es finalitzi el pagament de la hipoteca. El pagament de la hipoteca estarà cobert en cas de mort i, a més, aquest tipus d'assegurança preveu un capital addicional, que es pagarà als beneficiaris de l'assegurança.
  • Prima en funció del capital pendent: aquesta assegurança de vida va reduint la prima a mesura que es va amortitzant el préstec hipotecari i l'assegurança finalitza un cop realitzat l'últim pagament del préstec.

A més

Assegurances de protecció de pagaments d'hipoteques

Que la teva hipoteca no et tregui la son amb la nostra assegurança de protecció de pagaments.

Simulador d'assegurances de vida

Calcula la prima de l'assegurança de vida amb el nostre simulador d'assegurances.
més detalls sobre Simulador d'assegurances de vida