Saltar a la zona de continguts

Com saber si l'habitatge és energèticament eficient?

A més de la teva intuïció i coneixements, l'informe de taxació, necessari per a qualsevol préstec, també preveu la classificació energètica de l'habitatge. T'exposem els tres supòsits:

Habitatge usat

Informe de taxació amb qualificació
energètica A o B

Habitatge nou

Informe de taxació amb qualificació
energètica A.

Habitatge rehabilitat

Informe de taxació amb qualificació
energètica A o B.

I ara et preguntaràs: i com són la resta de condicions?

Les condicions econòmiques són les mateixes que apliquem a qualsevol de les nostres hipoteques, la fixa o variable, però, com ja t'hem explicat abans, si l'habitatge que vols finançar compleix amb la qualificació d'habitatge energèticament eficient, no pagaràs comissió d'obertura, cap, 0 €. Aquí tens uns exemples
Photo of serious confident couple of two people interested in thinking over standing under empty space holding pens wearing black t-shirt isolated over vivid yellow color background; Shutterstock ID 1562584996; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hipoteca fixa a 20 anys

Complint les condicions1
TIN anual:3,40%
TAE:4,01%

Sense complir les condicions1
TIN anual:4,70%
TAE:5,06%

Hipoteca variable a 25 anys

Complint les condicions2
TIN anual primer any:1,50%
Euríbor:+0,75%
TAE variable:4,91%

Sense complir les condicions2
TIN anual primer any:2,80%
Euríbor:+2,05%
TAE variable:5,98%

Oferta vàlida fins a assolir l'import ofert de 750 milions d'euros per a Hipoteca Casa Eficient Variable, i de 25 milions d'euros per a Hipoteca Casa Eficient Fixa.