Saltar a la zona de continguts

HIPOTECA CASA EFICIENT

Tu ens fas un favor i nosaltres te'l tornem.

Un favor, un regal o un premi, perquè quan compres o construeixes un habitatge energèticament eficient tots sortim guanyant. Per això hem creat la Hipoteca Casa Eficient, una hipoteca que premia el teu compromís amb la sostenibilitat del planeta.

  • Hipoteca Casa Eficient: sense comissió d'obertura.

Hand holding Paper House; Shutterstock ID 267425180; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Comissió d'obertura:
0€

Com saber si l'habitatge és energèticament eficient?

A més de la teva intuïció i coneixements, l'informe de taxació, necessari per a qualsevol préstec, també preveu la classificació energètica de l'habitatge. T'exposem els tres supòsits:

Habitatge usat

Informe de taxació amb qualificació
energètica A o B

Habitatge nou

Informe de taxació amb qualificació
energètica A.

Habitatge rehabilitat

Informe de taxació amb qualificació
energètica A o B.

I ara et preguntaràs: i com són la resta de condicions?

Les condicions econòmiques són les mateixes que apliquem a qualsevol de les nostres hipoteques, la fixa o variable, però, com ja t'hem explicat abans, si l'habitatge que vols finançar compleix amb la qualificació d'habitatge energèticament eficient, no pagaràs comissió d'obertura, cap, 0 €. Aquí tens uns exemples
Photo of serious confident couple of two people interested in thinking over standing under empty space holding pens wearing black t-shirt isolated over vivid yellow color background; Shutterstock ID 1562584996; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hipoteca fixa a 20 anys

Complint les condicions1
TIN anual:2,40%
TAE:3,00%

Sense complir les condicions1
TIN anual:3,70%
TAE:4,02%

Hipoteca variable fins a 25 anys

Complint les condicions2
TIN anual primer any:1,25%
Euríbor:+0,85%
TAE variable:1,84%

Sense complir les condicions2
TIN anual primer any:2,55%
Euríbor:+2,15%
TAE variable:2,84%

Oferta vàlida fins a assolir l'import ofert de 750 milions d'euros per a Hipoteca Casa Eficient Variable, i de 25 milions d'euros per a Hipoteca Casa Eficient Fixa.