Saltar a la zona de continguts
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant i entitat.

Coneix la teva nòmina

Nova temporada: tot sobre la teva nòmina

Ja has rebut la nòmina? Aleshores hauràs vist que el document és una mica difícil d'entendre, per això dedicarem tota una temporada a explicar-t'ho amb detalls.
Entiende tu nómina

Comencem pel primer capítol

Avui t'ajudarem a interpretar la teva nòmina, és a dir, el document que acompanya la quantitat de diners que rebràs mensualment per part de la teva empresa. Té molta informació! Però, per simplificar-la, podem dividir-la en quatre grans blocs:
Datos de la empresa y el trabajador

1. Dades de l'empresa i el treballador

Tota la informació tant de l'empresa com del treballador.
Devengos

2. Meritacions

Sou brut del treballador i el detall de cadascun dels conceptes que el componen.

Deducciones IRPF

3. Deduccions IRPF

Les retencions que s'apliquen a la nòmina, és a dir, allò que et resten.
Líquido a percibir

4. Líquid a percebre

Els diners nets finals que rep el treballador al seu compte després de restar-li les deduccions a les meritacions.

Prem pausa un moment

  • Centrem-nos en el capítol anterior, perquè cadascun dels blocs té diferents conceptes. Comencem el recorregut?
Compte!
El salari brut és la suma de tots els imports a rebre, i el salari net són els diners finals que rebrà el treballador al seu compte després d'aplicar les retencions i cotitzacions. Ara podem seguir amb el capítol!

1. Dades de l'empresa i el treballador

En aquest bloc es reuneix tota la informació de l'empresa que t'ha contractat i també la teva:

De l'empresa:

Nom, domicili social, codi d'identificació fiscal (CIF), codi de cotització de la Seguretat Social i període de liquidació.

Del treballador:

Nom, DNI, codi de cotització de la Seguretat Social, tipus de contracte, categoria o grup professional i data d'antiguitat a l'empresa.

2. Meritacions

Les meritacions inclouen tots els conceptes que conformen el teu sou, és a dir, el total dels diners bruts que reps. Aquestes meritacions es divideixen en dos grups: percepcions salarials i percepcions no salarials.

Percepcions salarials

Són els diners que et donen exclusivament com a retribució a la feina.

Salari base

El total de remuneracions rebudes per fer la feina.

Complements salarials

Són els extres que se sumen al salari base, com ara les bonificacions per arribar als objectius.

Hores extraordinàries

Són els diners que et donen per haver fet hores extres a l'empresa, és a dir, fora de la jornada ordinària.

Gratificacions extraordinàries

Fa referència a les pagues extres, que estan incloses al sou anual i no poden ser inferiors a 30 dies del salari base.

Salari en espècie amb retribució flexible

De vegades, l'empresa t'ofereix pagar amb una part del teu sou alguns serveis per un preu inferior a l'oficial, com ara xecs restaurant o passis de gimnàs.

Percepcions no salarials

Són aquells extres que et donen a la teva empresa però que no tributen com a salari.

Indemnitzacions i suplerts.

Són aquelles despeses que ha avançat el treballador per motius de treball i que, quan arribi la nòmina, l'empresa ha de tornar-li: àpats de treball, taxis per reunions, materials...

Pagament delegat de prestacions econòmiques

Fa referència als diners que l'entitat gestora o la mútua de la Seguretat Social paga al treballador quan està de baixa per incapacitat. De vegades, l'empresa complementa aquests diners per evitar que el treballador percebi una quantitat inferior al salari.

Millores voluntàries

És quan l'empresa decideix pagar al treballador més del que estableix el conveni col·lectiu. En aquest cas, el salari brut estarà format pel salari base més aquesta millora.

3. Deduccions IRPF

Les deduccions són les retencions que s'apliquen a la nòmina, és a dir, el que es resta a les meritacions. Es divideixen en dos blocs:

Deduccions per a la Seguretat Social

Són uns diners que van directament a la Seguretat Social, amb la finalitat de costejar els seus sistemes i les cotitzacions per desocupació, baixes laborals o formacions professionals.

Retencions IRPF

Són els diners que els treballadors paguen a Hisenda cada mes, és a dir, els impostos per tenir una nòmina.

Les retencions canvien segons el treballador:

  • Algunes són comunes, com ara les contingències, la desocupació, la cotització per formació professional, l'impost sobre la renda de persones físiques, etc.
  • Però d'altres depenen de les circumstàncies personals de cada treballador: el seu estat civil, si té fills, si es fa càrrec de persones més grans de 65 anys, si té algun tipus de discapacitat, el tipus de contracte que tingui, etc.

4. Líquid a percebre

Això és el sou net, és a dir, la quantitat exacta que se t'ingressarà al compte.

Total meritat – Total deduccions = Líquid a percebre

Líquido a percibir
Encuentra una cuenta a la altura de tu nómina

Ara que coneixes els detalls de la teva nòmina, troba-li un compte a l'altura

El Compte Nòmina de Bankinter, un compte remunerat amb el qual tindràs dos comptes addicionals gratis1 i una targeta Combo inclosa. A més, si contractes el Compte Nòmina Bankinter en línia podràs triar entre targeta de dèbit o targeta de crèdit.3 És molt senzill, durant el procés de contractació et donarem l'opció d'escollir i tu decideixes.

I recorda que pots aconseguir fins a 680 € els dos primers anys.

  • Sense comissions.
  • Retirada d'efectiu a dèbit i transferències gratuïtes.
  • Remuneració de fins al 5% TAE2 el primer any i fins al 2% TAE el segon any.

Saldo màxim a remunerar: 10.000 €. Fins a 40.000 comptes.

I nosaltres ens encarreguem de traslladar el teu compte; oblida't de les gestions!

Compte Nòmina Jove

Tens entre 18 i 30 anys?

Aleshores el Compte Nòmina Jove de Bankinter és per a tu; domicilia el teu sou per aconseguir beneficis exclusius i personalitzats.

Descobreix-los
Cuenta nómina joven

I per si et queda algun dubte,

aquí resolem els més freqüents: