Saltar a la zona de continguts

Simulador hipoteca variable

Quan pagaré amb la hipoteca variable?

A Bankinter, volem compartir amb tu tot el que sabem sobre hipoteques i tot allò que suposa l'experiència de comprar un habitatge.

Una hipoteca variable, a diferència d'altres modalitats, és aquella en què l'import de les quotes mensuals fluctua segons ho faci el seu índex de referència, més conegut com euríbor. A aquest índex de referència cal sumar-hi el diferencial fix i es revisa la quota any rere any.

Cuánto dinero se aprueba con la hipoteca autopromotor

T'expliquem què és això de l'euríbor, el TIN, la TAE...

Euríbor

És el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit europees es presten els diners entre elles i és l'índex de referència per a les hipoteques variables. Al percentatge que marca l'euríbor s'hi suma la part fixa que negocies per la hipoteca variable, el que coneixem com diferencial. Per això, si baixa l'euríbor la quota baixa i si puja, puja.

  • L'euríbor varia i es revisa en funció del mercat.

TIN

És el tipus d'interès nominal. És a dir, és un percentatge fix que es pacta per uns diners prestats. Serveix de base per calcular la TAE, per la qual cosa és important, però no és una bona referència per comparar préstecs.

  • No té per què ser anual i no té en compte despeses, etc.

TAE

La taxa anual equivalent TAE ens indica la quantitat real que cal pagar per un préstec. És una fórmula matemàtica que engloba el TIN, les comissions, el termini del préstec i la freqüència de pagaments.

  • Per tant, és el més útil per comparar entre hipoteques del mateix tipus i amb el mateix termini.
  • Per a hipoteques variables, la TAE només és una referència perquè també variarà amb l'euríbor.

Et pot interessar

Simulador comprar o lligar habitatge

A Bankinter hem creat un simulador que fa números, que et guia, t'ajuda a prendre decisions i t'explica detalladament si és millor seguir pagant el lloguer o sí, per contra, és millor invertir aquests diners en la compra del teu propi habitatge. Comencem?
Simular compra o lloguer casa

Simulador hipoteca fixa vs. variable

Et donem les claus que necessites conèixer sobre la hipoteca fixa i la hipoteca variable, perquè comparis, t'informis i decideixis el tipus d'hipoteca que més et convé.
Simular hipoteca fixa vs. variable

Quina hipoteca em puc permetre

La resposta pot ser senzilla, però dependrà de molts factors que són, d'una banda, molt personals i, de l'altra, gens personals, com ara la situació econòmica actual, el preu dels diners i la seva possible tendència en el futur.
Saber quina hipoteca puc contractar