Saltar a la zona de continguts

Simulador hipoteca fixa vs. variable

Quina hipoteca em convé més?

Quina bona pregunta, oi?

Seguidament volem donar-te les claus principals que cal conèixer sobre la hipoteca fixa i la hipoteca variable, perquè sàpigues ràpidament en què consisteix cadascuna i així puguis interpretar molt millor les dades que t'ofereix el nostre simulador.

  • Hipoteca variable: varia i es revisa en funció del mercat. El tipus d'interès és l'euríbor + el diferencial. La quota mensual, com indica el seu nom, és variable i es revisa cada 12 mesos.
  • Hipoteca fixa: pagues una quota fixa tota la vida del préstec i, a diferència de la hipoteca variable, no té revisió de quotes anual.
Qué hipoteca me puedo permitir

T'expliquem què és això de l'euríbor, el TIN, la TAE...

Euríbor

És el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit europees es presten els diners entre elles i és l'índex de referència per a les hipoteques variables. Al percentatge que marca l'euríbor s'hi suma la part fixa que negocies per la hipoteca variable, el que coneixem com diferencial. Per això, si baixa l'euríbor la quota baixa i si puja, puja.

  • L'euríbor varia i es revisa en funció del mercat.

TIN

És el tipus d'interès nominal. És a dir, és un percentatge fix que es pacta per uns diners prestats. Serveix de base per calcular la TAE, per la qual cosa és important, però no és una bona referència per comparar préstecs.

  • No té per què ser anual i no té en compte despeses, etc.

TAE

La taxa anual equivalent TAE ens indica la quantitat real que cal pagar per un préstec. És una fórmula matemàtica que engloba el TIN, les comissions, el termini del préstec i la freqüència de pagaments.

  • Per tant, és el més útil per comparar entre hipoteques del mateix tipus i amb el mateix termini.
  • Per a hipoteques variables, la TAE només és una referència perquè també variarà amb l'euríbor.

Et pot interessar

Simulador comprar o lligar habitatge

A Bankinter hem creat un simulador que fa números, que et guia, t'ajuda a prendre decisions i t'explica detalladament si és millor seguir pagant el lloguer o sí, per contra, és millor invertir aquests diners en la compra del teu propi habitatge. Comencem?
Simular compra o lloguer casa

Simulador hipoteca variable

A Bankinter, volem compartir amb tu tot el que sabem sobre hipoteques i tot allò que suposa l'experiència de comprar un habitatge. Coneix com és la hipoteca variable i simula les fluctuacions de l'euríbor.
Simular hipoteca variable

Quina hipoteca em puc permetre

La resposta pot ser senzilla, però dependrà de molts factors que són, d'una banda, molt personals i, de l'altra, gens personals, com ara la situació econòmica actual, el preu dels diners i la seva possible tendència en el futur.
Saber quina hipoteca puc contractar