Saltar a la zona de continguts

Simulador comprar o lligar habitatge

Simulador per saber si és millor comprar o llogar casa

Hem creat un simulador que fa números, que té al darrere tota l'experiència dels nostres experts en hipoteques, que et guia, t'ajuda a prendre decisions i t'explica detalladament si és millor seguir pagant el lloguer o si, per contra, és millor destinar aquests diners a la compra del teu propi habitatge. Comencem?

En quatre passos. En menys de cinc minuts. I sense compromisos.

Simular hipoteca Bankinter

T'expliquem què és això de l'euríbor, el TIN, la TAE...

Euríbor

És el tipus d'interès al qual les entitats de crèdit europees es presten els diners entre elles i és l'índex de referència per a les hipoteques variables. Al percentatge que marca l'euríbor s'hi suma la part fixa que negocies per la hipoteca variable, el que coneixem com diferencial. Per això, si baixa l'euríbor la quota baixa i si puja, puja.

  • L'euríbor varia i es revisa en funció del mercat.

TIN

És el tipus d'interès nominal. És a dir, és un percentatge fix que es pacta per uns diners prestats. Serveix de base per calcular la TAE, per la qual cosa és important, però no és una bona referència per comparar préstecs.

  • No té per què ser anual i no té en compte despeses, etc.

TAE

La taxa anual equivalent TAE ens indica la quantitat real que cal pagar per un préstec. És una fórmula matemàtica que engloba el TIN, les comissions, el termini del préstec i la freqüència de pagaments.

  • Per tant, és el més útil per comparar entre hipoteques del mateix tipus i amb el mateix termini.
  • Per a hipoteques variables, la TAE només és una referència perquè també variarà amb l'euríbor.

Et pot interessar

Simulador hipoteca variable

A Bankinter, volem compartir amb tu tot el que sabem sobre hipoteques i tot allò que suposa l'experiència de comprar un habitatge. Coneix com és la hipoteca variable i simula les fluctuacions de l'euríbor.
Simular hipoteca variable

Simulador hipoteca fixa vs. variable

Et donem les claus que necessites conèixer sobre la hipoteca fixa i la hipoteca variable, perquè comparis, t'informis i decideixis el tipus d'hipoteca que més et convé.
Simular hipoteca fixa vs. variable

Quina hipoteca em puc permetre

La resposta pot ser senzilla, però dependrà de molts factors que són, d'una banda, molt personals i, de l'altra, gens personals, com ara la situació econòmica actual, el preu dels diners i la seva possible tendència en el futur.
Saber quina hipoteca puc contractar