Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

A quin tipus d'inversor van dirigits els dipòsits estructurats?

Els dipòsits estructurats són una combinació dels dipòsits a termini fix i la renda variable.

Són dipòsits en els quals es pacta un període de temps durant el qual la rendibilitat del dipòsit està vinculada a l'evolució d'índexs borsaris o d'un grup d'accions.

Aquest tipus de dipòsits estan pensats per a inversors amb certs coneixements financers, ja que és possible obtenir més rendibilitat que amb un dipòsit a termini fix, però aquesta és variable i mai se sap quant es guanyarà fins a veure l'evolució dels actius subjacents en els quals s'inverteix.

Les característiques principals d'aquest tipus de dipòsits són les següents:

  • La rendibilitat és variable i no se sap quina serà, ja que els actius subjacents als quals es troba vinculat el dipòsit són variables. No obstant això, les entitats bancàries sempre solen proporcionar uns rangs entre els quals sol oscil·lar aquesta rendibilitat.
  • El capital invertit està garantit a venciment, però no ho estan els interessos generats durant el temps que dura la inversió del dipòsit. Es tracta d'inversions realitzades a mitjà o llarg termini.
  • No solen permetre la cancel·lació anticipada sense penalització, per la qual cosa és important estar segurs de no necessitar els diners en el temps pactat.
  • En funció del país on ens trobem, els dipòsits estructurats tenen unes regles diferents pel que fa a temes fiscals o jurídics.

En definitiva, es tracta d'entendre els riscos i conèixer el motiu pel qual els valors als quals està vinculat el dipòsit oscil·len en funció de certs factors.

És important llegir el contracte i saber quines possibilitats ofereix pel que fa a la recuperació de la inversió de manera anticipada.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits