Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què són els dipòsits bancaris?

Els dipòsits bancaris són un producte d'estalvi a través del qual els clients dipositen una quantitat de diners a l'entitat financera durant un període de temps determinat. A canvi, l'entitat financera pagarà al client els interessos corresponents en funció de la quantitat dipositada i del temps.

Una vegada transcorregut el termini pactat, l'entitat retornarà la quantitat dipositada més els interessos acordats que s'han generat durant aquest termini.

Els dipòsits bancaris són considerats un dels productes d'estalvi més segurs. Compten amb una figura específica, el Fons de Garantia de Dipòsits, que garanteix als estalviadors fins a 100.000 € per cada titular i entitat a la qual tinguem un dipòsit.

Com que es tracta d'un producte d'estalvi molt segur, la rendibilitat que ofereixen és una mica més baixa que la que oferiran els productes de renda variable o de renda fixa subjectes a un risc més gran.

Quins tipus de dipòsits bancaris hi ha?

Dipòsits a la vista o compte remunerat:

Aquest dipòsit permet al client disposar del total o d'una part dels diners en el moment en què ho necessiti i sense cap penalització. Per aquest motiu, els dipòsits a la vista són considerats com el producte d'estalvi més líquid després dels diners en efectiu.

Dipòsits a termini:

Aquest tipus de dipòsits fixen un termini determinat durant el qual els nostres diners han d'estar dipositats a l'entitat financera. A canvi, l'entitat ens pagarà la rendibilitat que correspongui en funció de la quantitat que hàgim aportat i del termini que hàgim establert. Un dipòsit a termini fix no implica que no puguem retirar els diners en cas que sigui necessari, però sí que implica que tinguem una penalització per cancel·lació anticipada, que s'estableix al contracte.

A l'hora de contractar un dipòsit d'aquest tipus és important tenir clar que no necessitarem els diners dipositats de manera urgent durant el període de temps que duri el dipòsit.

Com funcionen els impostos sobre els dipòsits bancaris?

La tributació dels dipòsits varia en funció del tipus de dipòsit.

En el cas dels dipòsits a termini, tributen a la declaració de la renda com a rendiments de capital. Haurem de pagar únicament pels beneficis obtinguts i no sobre el capital aportat inicialment.

En funció de la quantitat, podem diferenciar tres barems en la tributació dels dipòsits:

  • 19% - Fins a 6.000 €
  • 21% - Entre 6.000 € i 50.000 €
  • 23% - Més de 50.000 €

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits