Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Què és un fons d'inversió garantit?

Els fons garantits són un tipus de fons que asseguren la devolució total o parcial de la inversió inicial, en una data concreta. Aquesta data de venciment de garantia és la data futura en la qual s'assegura que les participacions del fons arribaran a un determinat valor liquidatiu. Únicament tindran dret a la garantia aquells que mantinguin la inversió fins a la data de venciment.

Pel que fa a l'expectativa de rendibilitat dels fons garantits, pot estar establerta des del moment de la contractació o pot dependre de l'evolució d'un índex borsari o d'una cistella d'accions.

Dins dels fons d'inversió garantits, en podem diferenciar de dos tipus:

Fons garantits de rendiment fix:

Fons que, a més de l'aportació inicial, garanteixen un rendiment fix.

Fons garantits de rendiment variable:

Fons en què la rendibilitat està vinculada a l'evolució d'actius en renda variable, divises, etc. Aquests fons només asseguren la inversió inicial en la data de venciment de la garantia.

Els fons garantits estan especialment recomanats en aquells casos en què l'inversor té la seguretat que pot mantenir la inversió el temps definit en la garantia.

Cal tenir present la data de venciment de la garantia ja que, arribat el moment, s'haurà de valorar la situació i decidir què és el més convenient. Quan venç la garantia, hi ha la possibilitat que el fons sigui absorbit per un altre fons mitjançant un procés de fusió.

Si això passa, els partícips tenen dues opcions:

Romandre com a partícips al fons

En aquest supòsit no caldria fer cap acció ja que, en cas que l'inversor no ordeni el reemborsament dins del termini de què disposa per fer-ho, se sobreentén que està conforme i que vol mantenir la inversió.

Rebutjar les noves condicions

En aquest cas, s'exerceix el dret de separació, cosa que permetrà recuperar la inversió o traspassar-la a un altre fons.

A més

Comparador de fons

Amb ajuda, tot és més fàcil. I amb el nostre comparador podràs triar en funció de la rendibilitat dels diferents fons de la nostra cartera.
Més detalls sobre Comparador de fons

Fons socialment responsables

Si, a més de rendibilitat, busques un compromís social, aquest és el teu fons.
Més detalls sobre Fons socialment responsables