Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la doble garantia en una hipoteca?

Quan sol·licitem un préstec hipotecari, l'entitat bancària analitza la nostra situació per determinar si pot concedir-nos la hipoteca o no. Els estalvis que tinguem són determinants ja que generalment les entitats no financen més del 80% del valor de taxació de l'habitatge. Això vol dir que els nostres estalvis hauran de suposar al voltant del 30% del valor de l'habitatge per poder cobrir la part que el banc no ens pot finançar: 20% per a l'habitatge i el 10% restant per a les despeses associades.

És possible que no disposem d'aquests estalvis, per la qual cosa la Llei hipotecària preveu altres opcions per a aquests casos. Una d'elles és el préstec hipotecari de doble garantia.

Com funciona la doble garantia hipotecària?

Quan no disposem d'un capital inicial que cobreixi aquest 20% o 30% del valor de l'habitatge a adquirir, algunes entitats bancàries ofereixen la possibilitat d'accedir als préstecs hipotecaris de doble garantia. Aquest tipus de préstecs, a més de sol·licitar el 80% de la hipoteca sobre l'habitatge que es comprarà, permeten garantir el 20% restant aportant un altre immoble com a garantia (pot ser propi o d'un tercer).

Un exemple: imaginem que volem comprar un habitatge per valor de 300.000 euros. La doble garantia hipotecària s'aplicaria al 80% sobre l'habitatge que comprarem, és a dir, 240.000 euros, i al 20% sobre el segon immoble, de manera que es garantirien els 60.000 euros restants. Un cop pagats els primers 60.000 euros, el segon immoble quedaria lliure de càrregues hipotecàries i en aquell moment començaríem l'amortització de l'immoble principal.

És important tenir en compte que, en aquest tipus de préstecs hipotecaris, la figura de l'hipotecant no deutor, és a dir, el propietari de l'habitatge sobre el qual recau aquest 20% de garantia, podria perdre aquest percentatge del seu actiu en cas que es produís un impagament en les quotes. És possible que alguns bancs sol·licitin, a més, la figura d'un aval, i en aquest cas és important que el titular del segon habitatge no figuri com a avalador.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca