Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la doble garantia en una hipoteca?

Quan sol·licitem un préstec hipotecari, l'entitat bancària analitza la nostra situació per determinar si pot concedir-nos la hipoteca o no. Els estalvis que tinguem són determinants ja que generalment les entitats no financen més del 80% del valor de taxació de l'habitatge. Això vol dir que els nostres estalvis hauran de suposar al voltant del 30% del valor de l'habitatge per poder cobrir la part que el banc no ens pot finançar: 20% per a l'habitatge i el 10% restant per a les despeses associades.

És possible que no disposem d'aquests estalvis, per la qual cosa la Llei hipotecària preveu altres opcions per a aquests casos. Una d'elles és el préstec hipotecari de doble garantia.

Com funciona la doble garantia hipotecària?

Quan no disposem d'un capital inicial que cobreixi aquest 20% o 30% del valor de l'habitatge a adquirir, algunes entitats bancàries ofereixen la possibilitat d'accedir als préstecs hipotecaris de doble garantia. Aquest tipus de préstecs, a més de sol·licitar el 80% de la hipoteca sobre l'habitatge que es comprarà, permeten garantir el 20% restant aportant un altre immoble com a garantia (pot ser propi o d'un tercer).

Un exemple: imaginem que volem comprar un habitatge per valor de 300.000 euros. La doble garantia hipotecària s'aplicaria al 80% sobre l'habitatge que comprarem, és a dir, 240.000 euros, i al 20% sobre el segon immoble, de manera que es garantirien els 60.000 euros restants.

És important tenir en compte que, en aquest tipus de préstecs hipotecaris, la figura de l'hipotecant no deutor, és a dir, el propietari de l'habitatge sobre el qual recau aquest 20% de garantia, podria perdre aquest percentatge del seu actiu en cas que es produís un impagament en les quotes. És possible que alguns bancs sol·licitin, a més, la figura d'un aval, i en aquest cas és important que el titular del segon habitatge no figuri com a avalador.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca