Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la comissió per subrogació d'hipoteca?

El primer que hem de distingir és els diferents tipus subrogació d'una hipoteca, ja que, depenent del cas, les comissions seran diferents.

Subrogació de creditor

Sol ser habitual que el titular d'un préstec rebi una oferta financera per part d'una altra entitat oferint-li millors condicions en tarifes i comissions competitives i decideixi millorar les condicions de la hipoteca contractada mitjançant un canvi de banc.

Subrogació entre particulars (deutor)

La subrogació entre particulars consisteix a substituir el titular d'una hipoteca per una altra persona. És una operació que es realitza de manera molt habitual quan l'interessat a comprar un immoble hipotecat assumeix la titularitat del préstec del venedor, realitzant aquesta operació en el mateix moment en què es formalitza la compravenda.

Comissions o penalitzacions per subrogar la hipoteca

A diferència d'altres modificacions, i amb l'objectiu de protegir el client, la subrogació no comporta el pagament de nous impostos. No obstant això, en cas que la subrogació consisteixi en el trasllat del préstec a una altra entitat (subrogació creditora), el banc aplicarà una comissió per realitzar aquesta operació.

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca