Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

És possible canviar les condicions d'una hipoteca?

Per poder canviar les condicions signades inicialment cal sol·licitar el que en termes bancaris anomenem novació. Per a això cal arribar a un nou acord entre client i banc i, posteriorment, generar un nou document públic: nova escriptura del préstec hipotecari i un nou assentament en el registre de la propietat.

Quant als motius que poden tenir lloc per sol·licitar un canvi en les condicions de la hipoteca, t'expliquem els escenaris més habituals:

  • Que necessitem finançar nous projectes

    És un cas molt comú a l'hora de sol·licitar una ampliació de l'import de la nostra hipoteca, ja que les condicions que ofereixen els préstecs hipotecaris solen ser més atractives que, per exemple, les condicions d'un préstec personal.

  • Que la nostra situació personal i de risc s'hagi modificat

    Per exemple, un canvi o una millora en la nostra situació laboral podria justificar una renegociació en el tipus de diferencial aplicat a la hipoteca.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca