Saltar a la zona de continguts
Comptes

Quant triga una transferència a ser efectiva?

Com sabem, una transferència bancària és l'operació de traspàs de diners entre dos comptes bancaris. Així, l'ordenant de l'ingrés donarà ordre al seu banc perquè enviï una quantitat determinada de diners al compte d'un beneficiari, ja sigui de la mateixa entitat (en aquest cas rep el nom de traspàs) o bé d'un altre banc.

El temps que trigarà aquest traspàs a ser efectiu dependrà, en primer lloc, del tipus de moviment que realitzem. Per tant, vegem quins tipus hi ha.

En primer lloc, en funció de l'àrea on s'executin, podrem parlar de transferències nacionals, si es realitzen a Espanya; SEPA, si es produeixen dins de la zona única de pagaments en euros; i internacionals, si es realitzen entre països no pertanyents a la zona SEPA.

Atenent aquesta classificació, els girs es podran realitzar en un dia hàbil, però haurem de tenir en compte que cada banc estableix una hora passada la qual realitzarà els moviments que rebi el dia hàbil següent. És a dir, si enviem els diners després d'aquest límit, trigaran dos dies hàbils a arribar al destinatari. A més, els moviments realitzats entre dos comptes d'una mateixa entitat (recordem: els traspassos) es rebran aquell mateix dia. En qualsevol cas, el termini mai no podrà ser superior a quatre dies hàbils a partir del moment en què el banc rebi l'ordre.

En segon lloc, segons la periodicitat amb què es realitzin, tindrem transferències puntuals, si s'executen quan s'ordenen; o periòdiques o automàtiques, si es programen per realitzar-se de manera regular (setmanal, mensual, trimestral, etc.).

Finalment, depenent del termini d'execució, seran ordinàries, el termini de les quals és d'un dia hàbil (tant per a les nacionals com per a les SEPA); urgents (també anomenades ordres de moviment de fons, OMF), que es realitzen a través del Banc d'Espanya i permeten el traspàs en només unes hores; i immediates (només disponibles en alguns bancs i amb una execució de tot just uns segons).

Què comissions haurem d'abonar?

Un cop més, les comissions que el banc ens cobri dependran de les condicions que cada entitat estableixi a l'hora d'enviar o rebre aquests moviments, com també del tipus de client i de les condicions particulars que hagi pactat, i, per descomptat, del tipus de transferència.

A grans trets podem afirmar que, en general, les realitzades en línia no solen tenir comissions ni despeses associades. D'altra banda, lògicament les opcions que se surtin de l'estàndard (sobretot en qüestió de terminis) tindran un cost més elevat. Sigui com sigui, les comissions establertes per cada banc estaran reflectides en les seves tarifes de comissions i despeses.

De tota manera, avui dia és força normal que les entitats financeres ens ofereixin comptes sense cap tipus de vinculació o condicionant (la qual cosa inclouria les comissions de transferències), sobretot si es tracta de comptes en línia, com ja hem dit, o de comptes en què tinguem domiciliats els nostres ingressos.

En cas que hi hagi comissions, la més habitual serà la comissió per transferències, encara que després s'hi puguin afegir d'altres, com la comissió per manca d'informació (quan no aportem tota la informació necessària o fins i tot si aportem dades incorrectes), la comissió per cancel·lació de transferència o la comissió per canvi de divises, en cas que es realitzi un traspàs entre països amb monedes diferents.

A més

Compte Nòmina

Millora la teva nòmina amb millors avantatges, sense comissions i sense despeses de manteniment.
Més detalls sobre compte nòmina

Comptes

Descobreix la gamma de comptes corrents i sense comissions Bankinter per a particulars.
Més detalls sobre comptes