1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.
Joves

En un nom, hi caben moltes raons.

Un espai més senzill, pensat per adaptar-nos al teu ritme i mode de vida.

Bk Comptes.

Dues àrees d'edat, tres comptes, diferents persones...