Saltar a zona de contenidos
Només per als comptes
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant.

COMPTE NO-NÒMINA SENSE COMISSIONS

Aconsegueix fins a 340 € els dos primers anys. I sense comissions.

Si els teus ingressos són irregulars també pots gaudir de rendibilitat, sense pagar comissions i amb una targeta de crèdit sense comissió d'emissió i manteniment.

  • Seran necessaris deu càrrecs de rebuts al trimestre.
  • Oferta vàlida fins a aconseguir la contractació de 5.000 comptes nous.
Fins al 5% TAE1 el primer any i fins al 2% TAE el segon any. Saldo màxim a remunerar 5.000 € el primer any. Saldo màxim a remunerar: 5.000 €.

Sense nòmina. Amb molt:

Transferències gratuïtes

Cap de les transferències nacionals realitzades a través de bankinter.com no tenen comissió.

Servei Despreocupa't

Vols traspassar els productes o rebuts que mantens en altres entitats? Fes-ho de la manera més còmoda:

  • Sense passar per l'oficina
  • Des de qualsevol dispositiu
Tarjeta Combo

Targeta Combo

Una targeta molt bona, la miris per on la miris.

  • Dues targetes en un mateix plàstic.2
  • Combo 1: la teva targeta del dia a dia i per pagar les compres a final de mes.
  • Combo 2: la teva targeta per comprar ara i ajornar els pagaments al teu ritme.
Més detalls sobre targeta combo

Bizum: Servei de pagaments immediats

Bizum: una forma fàcil i segura d'enviar i sol·licitar diners a través del telèfon mòbil

A més...

Consulta Condicions del Compte No-Nòmina Condicions del Compte No-Nòmina

Condicions del Compte No-Nòmina

La remuneració del Compte No-Nòmina és del 4,94% nominal el primer any (5% TAE). Durant el segon any la remuneració serà de l'1,99% nominal (2% TAE). La TAE s'ha calculat tenint en compte que el Compte No-Nòmina no té comissió. A l'import resultant de cada liquidació semestral se li aplicarà el percentatge de retenció que preveu la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital.

El saldo màxim diari a remunerar és de 5.000 €.

El compte es començarà a remunerar en el moment de l'obertura i la liquidació del compte serà semestral des de l'obertura.

Aquest compte portarà associada l'emissió d'una única targeta de crèdit gratuïta (només targeta principal, no permet targeta beneficiària).

Una mateixa persona només pot ser titular d'un màxim de dos Comptes No-Nòmina o d'un Compte No-Nòmina i un Compte Nòmina, Pensió o Professional.

Requisits necessaris per obtenir els avantatges de la promoció

Obrir un Compte No-Nòmina a Bankinter sempre dins de les dates de la promoció. Ha de ser una persona física, resident a Espanya, que no s'hagi beneficiat d'aquesta remuneració en cap moment o que no sigui ni hagi estat titular d'un Compte Nòmina/Pensió/Professional a Bankinter durant els 12 mesos anteriors al moment de la contractació del compte.

Targetes de crèdit: per poder gaudir de les targetes de crèdit sense comissió d'emissió i manteniment, en un termini de dos mesos des de la contractació el Compte No-Nòmina haurà de rebre un import acumulat mínim de 633 € a través de transferències, ingressos de xecs, ingressos d'efectiu o traspassos d'altres bancs mitjançant càrrecs directes SEPA. Quan es compleixi aquest requisit, es podran emetre les targetes. En la targeta de crèdit del titular i en la beneficiària, si escau, associada al Compte No-Nòmina, caldrà realitzar una despesa mínima individual o conjunta de 3.000 euros en compres amb les targetes de crèdit sense comissió d'emissió i mantenimentassociades al compte en els últims dotze mesos. No es tindran en compte les retirades d'efectiu. El primer control es realitzarà un cop transcorreguts els dotze primers mesos des de la data d'obertura del compte. A partir d'aquesta data els controls es realitzaran mensualment, comprovant els càrrecs efectuats els dotze mesos anteriors.

Rebuts: caldrà tenir un mínim de deu càrrecs per rebuts al compte en l'últim trimestre. Els controls es realitzaran mensualment comprovant els càrrecs efectuats els tres mesos anteriors.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què he de fer amb els rebuts domiciliats?

Molt poc, només has de facilitar-nos una còpia de cadascun d'ells i signar el document d'autorització per al canvi de domiciliació. Nosaltres ens encarreguem de la resta. Per al còmput dels deu rebuts al trimestre, no cal que siguin d'emissors diferents.

Puc retirar efectiu amb la targeta?

Podràs disposar d'efectiu a dèbit i sense cap tipus de comissió3 a més de 17.000 caixers. A tots els de: Bankinter, Grupo Cajas Rurales, Deutsche Bank, Grupo Cajamar, Laboral Kutxa, Banca March, Targo Bank, Euro Automatic Cash, Euronet i tota la xarxa de caixers d'Euro 6000: CajaSur Banco, EVO Bank, CECABANK, CARDTRONICS, Caixa Ontiyent, Liberbank, Liberbank Banco de Castilla-La Mancha, Colonya Caixa Pollença, ABANCA, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja i EspañaDuero.

Un client amb Compte Nòmina pot obrir un Compte No-Nòmina?

Sempre, complint els requisits d'ambdós comptes i fins a un màxim de dos (dos Comptes Nòmina o un Compte Nòmina + un Compte No-Nòmina). Aquesta limitació també és aplicable a qualsevol altre compte remunerat, bonificat o amb condicions especials que Bankinter pugui comercialitzar en el futur.

La despesa de la targeta ha de ser amb pagament ajornat?

Pot ser tant amb pagament ajornat com al comptat sempre que s'arribi a un import d'almenys 3.000 euros a la targeta titular o beneficiària.

Un client amb Compte Nòmina/Pensió/Professional pot obrir un Compte No-Nòmina?

Sí, complint els requisits d'ambdós comptes, fins a un màxim de dos, és a dir: un Compte Nòmina/Pensió/Professional + un Compte No-Nòmina o dos Comptes No-Nòmina. Un client només pot ser titular d'un compte remunerat i com a màxim de dos comptes corrents bonificats. A aquests efectes, s'entén per compte corrent bonificat aquell compte corrent que tingui condicions econòmiques especials com ara targetes de crèdit sense comissió d'emissió i manteniment. Aquesta limitació també és aplicable a qualsevol altre compte remunerat, bonificat o amb condicions especials que Bankinter pugui comercialitzar en el futur.

Bankinter respon

Vols saber més sobre els nostres comptes? Parlem-ne.

Més informació
901 010 136
Caixers i oficines