TRANQUIL·LITAT 5

Dedica't un moment. Pensa en tu.

Una assegurança de vida pensada per protegir-te, sobretot, a tu mateix: en cas d'invalidesa absoluta i permanent, la cobertura es multiplica per cinc.

tranquilidad_cinco

A més

Paga-la fàcilment

Podràs pagar-la com et resulti més còmode: en quotes mensuals, trimestrals, semestrals o anuals sense cap recàrrec.

Completa la teva assegurança actual

Tens una altra assegurança però és de poc import? Pot ser un bon complement per a qualsevol altra assegurança de vida o accidents que ja tinguis contractada.

Programa Calidad Bankinter

Todos nuestros seguros de vida incluyen este programa que ofrece servicios de prevención y mejora del bienestar: orientación médica 24h., hábitos saludables, segunda opinión médica, etc.

Consulta Cobertures Cobertures

Als quadres següents et detallem un exemple de les cobertures i el cost de les primes.
L'exemple està calculat per al pagament de la prima en quotes mensuals.

Per assegurar un capital de 20.000 euros en cas de mort i 100.000 euros en cas d'invalidesa
, el cost de la prima serà de:

Edat Prima mensual
25 9,40 €
30 9,30 €
40 15,30 €
45 26,40 €

Per assegurar un capital de 30.000 euros en cas de mort i 150.000 euros en cas d'invalidesa,
el cost de la prima serà de:

Edat Prima mensual
25 14,20 €
30 13,90 €
40 23,00 €
45 39,60 €

Per assegurar un capital de 40.000 euros en cas de mort i 200.000 euros en cas d'invalidesa,
el cost de la prima serà de:

Edat Prima mensual
25 18,80 €
30 18,50 €
40 30,60 €
45 53,70 €

Per assegurar un capital de 50.000 euros en cas de mort i 250.000 euros en cas d'invalidesa,
el cost de la prima serà de:

Edat Prima mensual
25 23,60 €
30 23,10 €
40 38,20 €
45 65,90 €

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança Tranquil·litat 5

  • Tenir entre 18 i 55 anys. L'assegurança només podrà estar vigent fins als 67 anys.
  • Ser persona física resident a Espanya.
  • El mínim assegurable és: 20,00 euros.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc tenir més d'una assegurança de vida?

Sí, pots tenir tantes assegurances de vida com consideris. A més, en cas de sinistre, es percebrien totes.

Qui puc designar com a beneficiari de la meva assegurança de vida?

Pots designar tants beneficiaris com vulguis i canviar-los en qualsevol moment. En cas que no ho facis expressament, els beneficiaris serien els teus hereus legals.

Com es podria assabentar la meva família que tinc una assegurança de vida contractada?

Hi ha un registre públic d'assegurances de vida amb l'objectiu de permetre que, quan una persona mor, els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del mort.

Quina és la durada de la pòlissa d'una assegurança de vida?

La durada del contracte de l'assegurança és d'un any i es prorroga automàticament mentre no s'indiqui el contrari. El contracte es pot cancel·lar en qualsevol moment un cop transcorreguts els primers dotze mesos comunicant-ho amb un mes d'antelació.

L'asseguradora podria rescindir-me l'assegurança si contrec alguna malaltia?

A partir del primer any la companyia no podrà anul·lar l'assegurança, llevat que es pugui demostrar que s'ha actuat amb dol en el moment de la declaració inicial de l'estat de salut.

Puc augmentar o disminuir les garanties contractades en la meva assegurança de vida?

Sí, pots modificar-les, però en aquest cas la quantitat mínima assegurada són 20,00 euros per a la garantia de defunció.

Quan he de comunicar l'existència d'una mort o un accident?

La llei exigeix que es notifiqui abans que hagin transcorregut set dies des de l'incident o des que se'n tingui coneixement.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines