Saltar a la zona de continguts

TAR 15

Dedica't un moment. Pensa en tu.

I només en tu, perquè amb la nostra assegurança TAR 15 no hauràs de pensar ni en les garanties ni en els capitals a assegurar.

Contractar assegurança
 seguro-vida-tar-15

Una assegurança de vida pensada per protegir tothom.

Tindràs protecció per a tu en cas d'invalidesa absoluta i permanent, o per als teus en cas de mort.
 seguro-vida-tar-15-caracteristicas

Garanties obligatòries

 • Defunció.
 • Incapacitat absoluta i permanent.

Capital assegurat

La millor opció per assegurar una petita quantitat, ja que el capital assegurat és de 15.000€ per a cada una de les garanties.

Paga-la fàcilment

Podràs pagar-la en quotes mensuals, trimestrals, semestrals o anuals depenent de l'import de la prima total.

Contracta-la en línia de forma fàcil i ràpida

Contractar la teva assegurança de vida mai no ha estat tan fàcil, només hauràs d'emplenar un qüestionari de salut amb tres preguntes.

Programa calidad Bankinter

I encara hi ha més...

Programa Qualitat Bankinter.

Totes les nostres assegurances de vida inclouen aquest programa que ofereix serveis de prevenció i millora del benestar:

 • Orientació mèdica 24 h.
 • Informe d'hàbits saludables.
 • Segona opinió mèdica internacional.
 • Orientació en nutrició i dietètica.

 

Quins dubtes tens?

Encara tens dubtes?

Preguntes freqüents

Consulta Cobertures Cobertures

Defunció per qualsevol causa

 • Aquesta garantia és obligatòria i s'ha de subscriure per una cobertura de 15.000 euros.

Incapacitat absoluta i permanent

 • Aquesta garantia és obligatòria i s'ha de subscriure per una cobertura de 15.000 euros.

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança TAR 15

 • Tenir entre 18 i 64 anys. L'assegurança només podrà estar vigent fins als 70 anys per a la garantia de defunció i fins als 67 anys per a la garantia d'invalidesa absoluta i permanent.
 • Ser persona física resident a Espanya.
 • El mínim assegurable és: 15.000 euros.

Encara tens dubtes?

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc tenir més d'una assegurança de vida?

Sí, pots tenir tantes assegurances de vida com consideris. A més, en cas de sinistre, es percebrien totes.

Com es podria assabentar la meva família que tinc una assegurança de vida contractada?

Hi ha un registre públic d'assegurances de vida amb l'objectiu de permetre que, quan una persona mor, els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del mort.

Quina és la durada de la pòlissa d'una assegurança de vida?

La durada del contracte de l'assegurança és d'un any i es prorroga automàticament mentre no s'indiqui el contrari. El contracte es pot cancel·lar en qualsevol moment un cop transcorreguts els primers dotze mesos comunicant-ho amb un mes d'antelació.

L'asseguradora podria rescindir-me l'assegurança si contrec alguna malaltia?

La pòlissa estableix que queden exclosos els sinistres que siguin conseqüència de malaltia o accident coneguda per l'assegurat amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'assegurança i que no hagin estat comunicats a l'assegurador al qüestionari de salut inclòs en la sol·licitud per a l'anàlisi i la possible acceptació per part de la companyia d'assegurances.

La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança estableix que el prenedor de l'assegurança o l'assegurat hauran de comunicar a l'assegurador durant la vigència del contracte, tan aviat com sigui possible, l'alteració dels factors i les circumstàncies declarades al qüestionari d'assegurança que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que, si l'assegurador les hagués conegut en el moment de la perfecció del contracte, no l'hauria celebrat o l'hauria conclòs en condicions més oneroses.

Això no obstant, aquesta llei també estableix que en les assegurances de persones el prenedor o l'assegurat no tenen obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas no es consideraran agreujament del risc.

Quan he de comunicar l'existència d'una mort o un accident?

La llei exigeix que es notifiqui abans que hagin transcorregut set dies des de l'incident o des que se'n tingui coneixement.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines