PROTECCIÓ 100

Tres minuts plens de tranquil·litat

Amb un únic import assegurat: 100.000 € en cas de defunció o invalidesa i el doble de capital en cas de defunció per accident.
proteccion_100

Consulta Cobertures Cobertures

Cobertures de l'assegurança Protecció 100

Mort: 100.000 euros.

  • La garantia estarà vigent fins que la persona assegurada faci 70 anys.

Invalidesa absoluta i permanent: 100.000 euros.

  • La garantia s'extingirà quan l'assegurat faci 67 anys.

Capital addicional en cas de mort accidental: 100.000 euros.

  • La garantia s'extingirà quan l'assegurat faci 65 anys.

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança

Per poder contractar l'assegurança de vida Protecció 100 només cal:

  • Tenir entre 18 i 55 anys.
  • Ser persona física resident a Espanya.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc tenir més d'una assegurança de vida?

Sí, pots tenir tantes assegurances de vida com consideris. A més, en cas de sinistre, es percebrien totes.

Qui puc designar com a beneficiari de la meva assegurança de vida?

Pots designar tants beneficiaris com vulguis i canviar-los en qualsevol moment. En cas que no ho facis expressament, els beneficiaris serien els teus hereus legals.

Com es podria assabentar la meva família que tinc una assegurança de vida contractada?

Hi ha un registre públic d'assegurances de vida amb l'objectiu de permetre que, quan una persona mor, els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del mort.

Quina és la durada de la pòlissa d'una assegurança de vida?

La durada del contracte de l'assegurança és d'un any i es prorroga automàticament mentre no s'indica el contrari. El contracte es pot cancel·lar en qualsevol moment un cop transcorreguts els primers dotze mesos comunicant-ho amb un mes d'antelació.

L'asseguradora podria rescindir-me l'assegurança si contrec alguna malaltia?

A partir del primer any la companyia no podrà anul·lar l'assegurança, llevat que es pugui demostrar que s'ha actuat amb dol en el moment de la declaració inicial.

Puc augmentar o disminuir les garanties contractades en la meva assegurança de vida?

En aquest cas, no. Com que es tracta d'una assegurança amb capital fix assegurat no és possible modificar-les.

Quan he de comunicar l'existència d'una mort o un accident?

La llei exigeix que es notifiqui abans que hagin transcorregut set dies des de l'incident o des que se'n tingui coneixement.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines