Saltar a la zona de continguts

EXPRESS

Pots prendre un cafè o contractar aquesta assegurança. Trigaràs el mateix.

Amb un únic import assegurat: 50.000 euros en cas de defunció o invalidesa i el doble de capital en cas de defunció per accident.
Seguro de vida express

Un únic capital assegurat: 50.000€

Una assegurança molt completa amb un únic import assegurat: 50.000 € en cas de defunció o invalidesa i el doble de capital en cas que la defunció es produeixi per accident.

Complementària a la teva assegurança actual

L'assegurança Express és un bon complement a la teva assegurança de vida i/o accidents actual: en cas de sinistre el beneficiari rebrà la indemnització corresponent sobre la base de les garanties assegurades a les diferents pòlisses que tingui contractades.

Amb el programa Qualitat Bankinter

Un programa inclòs en totes les nostres assegurances que t'ofereix serveis de prevenció i millora del benestar: orientació mèdica 24 h, hàbits saludables, segona opinió mèdica, etc.

Consulta Cobertures Cobertures

Cobertures de l'Assegurança Exprés

Mort: 50.000 euros.

  • La garantia estarà vigent fins que la persona assegurada faci 70 anys.

Invalidesa absoluta i permanent: 50.000 euros.

  • La garantia s'extingirà quan l'assegurat faci 67 anys.

Capital addicional en cas de mort accidental: 100.000 euros.

  • La garantia s'extingirà quan l'assegurat faci 65 anys.

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança

Tenir entre 18 i 55 anys.

Ser persona física resident a Espanya.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc tenir més d'una assegurança de vida?

Sí, pots tenir tantes assegurances de vida com consideris. A més, en cas de sinistre, es percebrien totes.

Puc designar els beneficiaris de la meva assegurança de vida?

Sí, podràs designar tants beneficiaris com vulguis i canviar-los en qualsevol moment.

Com es podria assabentar la meva família que tinc una assegurança de vida contractada?

Hi ha un registre públic d'assegurances de vida amb l'objectiu de permetre que, quan una persona mor, els seus beneficiaris puguin conèixer totes les assegurances de vida vigents a nom del mort.

Quina és la durada de la pòlissa d'una assegurança de vida?

La durada del contracte de l'assegurança és d'un any i es prorroga automàticament mentre no s'indiqui el contrari. El contracte es pot cancel·lar en qualsevol moment un cop transcorreguts els primers dotze mesos comunicant-ho amb un mes d'antelació.

L'asseguradora podria rescindir-me l'assegurança si contrec alguna malaltia?

La pòlissa estableix que queden exclosos els sinistres que siguin conseqüència de malaltia o accident coneguda per l'assegurat amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'assegurança i que no hagin estat comunicats a l'assegurador al qüestionari de salut inclòs en la sol·licitud per a l'anàlisi i la possible acceptació per part de la companyia d'assegurances.

La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança estableix que el prenedor de l'assegurança o l'assegurat hauran de comunicar a l'assegurador durant la vigència del contracte, tan aviat com sigui possible, l'alteració dels factors i les circumstàncies declarades al qüestionari d'assegurança que agreugin el risc i siguin de tal naturalesa que, si l'assegurador les hagués conegut en el moment de la perfecció del contracte, no l'hauria celebrat o l'hauria conclòs en condicions més oneroses.

Això no obstant, aquesta llei també estableix que en les assegurances de persones el prenedor o l'assegurat no tenen obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l'estat de salut de l'assegurat, que en cap cas no es consideraran agreujament del risc.

Puc augmentar o disminuir les garanties contractades en la meva assegurança de vida?

En aquest cas, no. Com que es tracta d'una assegurança amb capital fix assegurat no és possible modificar-les.

Quan he de comunicar l'existència d'una mort o un accident?

La llei exigeix que es notifiqui abans que hagin transcorregut set dies des de l'incident o des que se'n tingui coneixement.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines