SEMPRE

Hi ha moments en què costa fer dues coses alhora

En els moments difícils, no resulta senzill prendre decisions. Confiar en professionals pot fer-ho tot una mica més fàcil.

prima_constante

A més

Consulta Cobertures Cobertures

L'assegurança de decessos sempre et permet personalitzar la teva assegurança incorporant a les cobertures bàsiques altres cobertures complementàries que et puguin interessar.

GARANTIES LÍMITS
Decessos
Servei de decessos Suma assegurada
Sala en vetlla Inclosa
Trasllat Sense límit
Coordinació del servei Sense límit
Ajuda psicològica 3 hores màxim
Tramitació de documents per defunció Prestació o 60 € màxim
Despeses extraordinàries Sense límit
Serveis especials Sense límit
Consulta jurídica familiar Sense límit
Lliure elecció de cementiri Sense límit
Despeses extraordinàries Sense límit
Serveis especials Sense límit
Assistència en viatge  
A. Per als assegurats
A.1. Per mort:
Trasllat o repatriació amb lliure elecció de cementiri Sense límit
A.2. Per accident o malaltia greu:
A Espanya:
Trasllat en ambulància Sense límit
A l'estranger:
Despeses mèdiques d'urgència 12.000 €/persona
Arranjaments dentals d'urgència 350 €/persona
Enviament de metge especialista Sense límit
Prolongació d'estada en hotel 150 €/dia (1.500 € màxim)
Repatriació sanitària Sense límit
B. Per desplaçament d'una persona
Bitllet anada i tornada Sense límit
Despeses d'allotjament i manutenció a Espanya 125 €/dia (1.250 € màxim)
Despeses d'allotjament i manutenció a l'estranger 150 €/dia (1.500 € màxim)
Mort per accident de la persona desplaçada 12.000 €
C. Ajuda a menors i acompanyants Sense límit
D. Altres prestacions
A Espanya i a l'estranger:
Retorn anticipat Sense límit
Transmissió de missatges urgents Sense límit
Localització d'equipatges Sense límit
Reposició d'equipatges (màxim) 300 €/assegurat 1.200 €/sinistre
Localització i salvament 1.500 € màxim
Enviament de medicaments Sense límit
Només a l'estranger:
Consulta mèdica a distància Sense límit
Avançament de fons per hospitalització (fiança) 12.000 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (fiança) 6.600 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (advocats) 1.000 € màxim
Avançament de fons per accident, malaltia, robatori o pèrdua 900 € màxim
Servei d'informació Sense límit
Garanties opcionals
Accidents
A. Mort
A.1. Mort per accident 10.000 €
A.2. Doble capital per defunció d'ambdós cònjuges  10.000 €
Serveis i cobertures d'ús en vida Inclòs

Consulta Condicions Condicions

Per contractar l'assegurança de decessos sempre cal respondre a una pregunta senzilla relacionada amb l'estat de salut.

L'assegurança sempre és una pòlissa anual renovable, l'import s'actualitza anualment segons l'IPC.

Hi ha diferents condicionants en funció de les edats de contractació:

  • Pòlissa amb un assegurat: entre 18 i 65 anys.
  • Pòlissa amb més d'un assegurat: entre 0 i 70 anys.
  • Les persones majors de 70 i fins a 75 anys podran sol·licitar l'assegurança, però en aquest cas quedarà supeditada a l'aprovació per part de la companyia i a l'estat de salut declarat, sempre que hi hagi altres assegurats menors de 65 anys.
  • L'assegurança no està disponible per a persones majors de 75 anys.

El nombre màxim d'assegurats en una mateixa pòlissa és de deu persones.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins avantatges aporta una assegurança de decessos?

Fonamentalment són dos: prevenir les conseqüències econòmiques que produeixen les despeses funeràries per als teus i que, en el moment de la defunció, els teus propparents no s'hagin d'ocupar de tots els tràmits burocràtics inherents al sepeli i a l'enterrament.

Fins a quina edat és possible contractar una assegurança de decessos?

Amb les assegurances Bankinter, i depenent la modalitat que triïs, pots contractar una assegurança de decessos fins als 100 anys.

Quins tipus d'assegurança de decessos es poden contractar?

Hi ha tres models de contractació que responen a diferents necessitats:

  • Pagament únic: es tracta d'una pòlissa la prima de la qual s'abona una sola vegada, quedant cobert l'assegurat per a tota la vida, sense necessitat de revisions periòdiques i sense cap qüestionari de salut. Aquesta modalitat d'assegurança és la més indicada per a majors de 65 anys i és possible contractar-la fins als 100 anys.
  • Sempre: recomanat per a les persones menors de 70 anys. La diferència d'aquesta assegurança és que s'incorpora a la pòlissa de decessos tradicional un catàleg de serveis d'ús en vida pensats per ser utilitzats de manera habitual: consultes mèdiques, assistència en viatges, ajuda personal a domicili, etc.
  • Residents estrangers: destinat a aquelles persones estrangeres que resideixen habitualment a Espanya però tenen intenció de tornar al seu país d'origen d'aquí a pocs anys o quan es jubilin. La nostra assegurança per a residents estrangers es pot contractar fins als 65 anys.

En qualsevol cas, l'ordre d'aportació addicional o reemborsament serà recollida i passarà a tramitar-se com més aviat millor.

Quantes persones es poden assegurar en una mateixa pòlissa?

Pots assegurar fins a deu persones.

És possible canviar de companyia asseguradora?

Sí, igual que en les assegurances de cotxe o de la llar, pots canviar de companyia tantes vegades com vulguis.

¿Les companyies d'assegurances treballen a tota Espanya?

Sí, totes les companyies treballen a tota Espanya gràcies als acords amb les funeràries de totes les localitats.

Quins tipus de serveis de sepeli es poden triar?

Es pot triar entre els serveis de sepeli següents:

  • Inhumació: servei d'enterrament de les restes mortals dels assegurats.
  • Incineració: servei d'incineració de les restes mortals dels assegurats.
  • Taxes d'inhumació: servei pel qual s'asseguren únicament les taxes d'obertura i tancament del nínxol/panteó que els assegurats tenen en propietat.

Què passa si la persona assegurada té un nínxol o una sepultura en propietat?

En aquest cas, el servei de sepeli que hauries de contractar seria "taxes d'inhumació". Aquest servei cobreix les taxes d'obertura i tancament del nínxol/panteó que els assegurats tenen en propietat.

És possible triar la funerària?

Sí.

¿Es pot triar cementiri?

Sí. Dins del territori nacional, la companyia assumirà els costos necessaris per al trasllat de la persona morta fins al cementiri de la localitat triada pels seus familiars, sempre que no hi hagi impediment per part de les autoritats competents.

Com he de procedir en cas que mori un assegurat?

La comunicació del sinistre s'ha de realitzar trucant al número d'atenció 24 hores 918 366 225. El gestor d'assistència et facilitarà tota la informació necessària tant de la pòlissa com de les prestacions del servei.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines