Saltar a la zona de continguts

SEMPRE

Hi ha moments en què costa fer dues coses alhora

En els moments difícils, no resulta senzill prendre decisions. Confiar en professionals pot fer-ho tot una mica més fàcil.
Seguro de decesos siempre

Servei funerari

Sigui quina sigui la causa de defunció un equip professional s'encarregarà de la coordinació, organització i prestació dels serveis funeraris.

Servei tanatori

L'assegurança que inclou despeses de gestió i servei d'un tanatori.

Seguro de Accidentes

Esta garantía incluye el fallecimiento por accidente por importe de 10.000€ y doble capital en caso de que el fallecimiento se produzca por accidente de ambos cónyuges.

A més

Consulta Cobertures Cobertures

Cobertura de l'assegurança
Garantia
Límits
Decessos
Servei funerari
Inclosa
Complements de sepeli (inhumació, incineració o taxes d'inhumació)
Inclosa
Sala en vetlla
Inclosa
Trasllat
Sense límit
Coordinació del servei
Sense límit
Ajuda psicològica
3 hores màxim
Tramitació de documents per defunció
Prestació o 60 € màxim
Despeses extraordinàries
Sense límit
Serveis especials
Sense límit
Consulta jurídica familiar
Sense límit
Assistència en viatge
A. Per als assegurats
A.1. Per mort
Trasllat o repatriació amb lliure elecció de cementiri
Sense límit
A.2. Per accident o malaltia greu
A Espanya:
Trasllat en ambulància
Sense límit
A l'estranger:
Despeses mèdiques d'urgència
12.000 €/persona
Arranjaments dentals d'urgència
350 €/persona
Enviament d'un metge especialista
Sense límit
Prolongació d'estada a l'hotel
150 €/dia i 1.500 € com a màxim
Repatriació sanitària
Sense límit
B. Per desplaçament d'una persona
Bitllet anada i tornada
Sense límit
Despeses d'allotjament i manutenció a Espanya
125 €/dia i 1.250 € com a màxim
Despeses d'allotjament i manutenció a l'estranger
150 €/dia i 1.500 € com a màxim
Mort per accident de la persona desplaçada
12.000€
C. Ajuda a menors i acompanyants
Sense límit
D. Altres prestacions
A Espanya i a l'estranger:
Retorn anticipat
Sense límit
Transmissió de missatges urgents
Sense límit
Localització d'equipatges
Sense límit
Reposició d'equipatges, màxim de
300 €/assegurat 1.200 €/sinistre
Localització i salvament
1.500 € màxim
Enviament de medicaments
Sense límit
Només a l'estranger:
Consulta mèdica a distància
Sense límit
Avançament de fons per hospitalització (fiança)
12.000 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (fiança)
6.600 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (advocats)
1.000 € màxim
Avançament de fons per accident, malaltia, robatori o pèrdua
900 € màxim
Servei d'informació
Sense límit
Cobertures addicionals
Accidents
A. Mort
A.1 Mort per accident
10.000€
A.2 Doble capital per mort d'ambdós cònjuges
10.000€
Serveis i cobertures d'ús en vida
Inclosa

Consulta Condicions Condicions

Per contractar l'assegurança de decessos en la seva modalitat “SEMPRE” cal respondre a una pregunta senzilla relacionada amb el seu estat de salut.

L'assegurança de decessos “SEMPRE” és una pòlissa anual renovable, l'import s'actualitza anualment segons l'IPC.

Edats de contractació:

  • Assegurats amb edat compresa entre 0 i 70 anys inclosos.
  • En cas que s'incloguin assegurats menors de 18 anys, el prenedor ha de ser més gran de 18 anys.
  • No hi ha la possibilitat de contractar assegurats més grans de 70 anys, per a aquest tipus de clients s'hauria de contractar la modalitat de Pagament Únic.

El nombre màxim d'assegurats en una mateixa pòlissa és de deu persones.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins avantatges aporta una assegurança de decessos?

Fonamentalment són dos: prevenir les conseqüències econòmiques que produeixen les despeses funeràries per als teus i que, en el moment de la defunció, els teus propparents no s'hagin d'ocupar de tots els tràmits burocràtics inherents al sepeli i a l'enterrament.

Fins a quina edat és possible contractar una assegurança de decessos?

Amb les assegurances Bankinter, i depenent la modalitat que triïs, pots contractar una assegurança de decessos fins als 110 anys.

Quins tipus d'assegurança de decessos es poden contractar?

Hi ha tres models de contractació que responen a diferents necessitats:

  • Pagament únic: es tracta d'una pòlissa la prima de la qual s'abona una sola vegada, quedant cobert l'assegurat per a tota la vida, sense necessitat de revisions periòdiques i sense cap qüestionari de salut. Aquesta modalitat d'assegurança és contratable únicament per a persones més grans de 55 anys i fins als 110 anys.
  • Sempre: recomanat per a les persones menors de 70 anys. La diferència d'aquesta assegurança és que s'incorpora a la pòlissa de decessos tradicional un catàleg de serveis d'ús en vida pensats per ser utilitzats de manera habitual: consultes mèdiques, assistència en viatges, ajuda personal a domicili, etc.
  • Residents estrangers: destinat a aquelles persones estrangeres que resideixen habitualment a Espanya però tenen intenció de tornar al seu país d'origen d'aquí a pocs anys o quan es jubilin. La nostra assegurança per a residents estrangers es pot contractar fins als 65 anys.

En qualsevol cas, l'ordre d'aportació addicional o reemborsament serà recollida i passarà a tramitar-se com més aviat millor.

Quantes persones es poden assegurar en una mateixa pòlissa?

Pots assegurar fins a deu persones.

És possible canviar de companyia asseguradora?

Sí, igual que en les assegurances de cotxe o de la llar, pots canviar de companyia tantes vegades com vulguis.

¿Les companyies d'assegurances treballen a tota Espanya?

Sí, totes les companyies treballen a tota Espanya gràcies als acords amb les funeràries de totes les localitats.

Quins tipus de serveis de sepeli es poden triar?

Es pot triar entre els serveis de sepeli següents:

  • Inhumació: servei d'enterrament de les restes mortals dels assegurats.
  • Incineració: servei d'incineració de les restes mortals dels assegurats.
  • Taxes d'inhumació: servei pel qual s'asseguren únicament les taxes d'obertura i tancament del nínxol/panteó que els assegurats tenen en propietat.

Què passa si la persona assegurada té un nínxol o una sepultura en propietat?

En aquest cas, el servei de sepeli que hauries de contractar seria "taxes d'inhumació". Aquest servei cobreix les taxes d'obertura i tancament del nínxol/panteó que els assegurats tenen en propietat.

És possible triar la funerària?

Sí.

¿Es pot triar cementiri?

Sí. Dins del territori nacional, la companyia assumirà els costos necessaris per al trasllat de la persona morta fins al cementiri de la localitat triada pels seus familiars, sempre que no hi hagi impediment per part de les autoritats competents.

Com he de procedir en cas que mori un assegurat?

La comunicació del sinistre s'ha de realitzar trucant al número d'atenció 24 hores 918 366 225. El gestor d'assistència et facilitarà tota la informació necessària tant de la pòlissa com de les prestacions del servei.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines