Saltar a la zona de continguts

PRIMA ÚNICA

Si sempre penses en els teus, fes-ho fins al final.

Evita un esforç extra a les persones que t'envolten, deixant-ho tot en mans de professionals
Seguro de decesos prima única

Un sol pagament

Un sol pagament, garantia per a tota la vida. Es paga una sola vegada i ofereix garantia per a tota la vida.

Servei funerari

Sigui quina sigui la causa de defunció un equip professional s'encarregarà de la coordinació, organització i prestació dels serveis funeraris.

Despeses de sepeli o incineració

L'assegurança es fa càrrec de totes les despeses derivades del sepeli o la incineració.

Assistència en viatges

Si el sinistre té lloc en un país estranger o fora del domicili habitual, l'assegurança s'encarregarà del trasllat fins a la localitat de residència de l'assegurat. Aquesta garantia protegeix també contra un possible accident, malaltia i hospitalització tant a Espanya com a l'estranger

A més

Consulta Cobertures Cobertures

Cobertura de l'assegurança
Garantia
Límits
Decessos
Servei funerari
Inclòs
Complements de sepeli
Inclòs
Tanatori
Inclòs
Assistència
Assistència complementària
Inclosa
Lliure elecció de cementiri
Sense límit
Despeses extraordinàries
Sense límit
Serveis especials
Sense límit
Assistència en viatge
Inclosa
A. Per als assegurats
A.1. Per mort:
Trasllat o repatriació amb lliure elecció de cementiri
Sense límit
A.2. Per accident o malaltia greu:
A Espanya:
Trasllat en ambulància
Sense límit
A l'estranger:
Despeses mèdiques d'urgència
12.000 €/persona
Arranjaments dentals d'urgència
350 €/persona
Enviament de metge especialista
Sense límit
Prolongació d'estada en hotel
150 €/dia (1.500 € màxim)
Repatriació sanitària
Sense límit
B. Per desplaçament d'una persona
Bitllet anada i tornada
Sense límit
Despeses d'allotjament i manutenció a Espanya
125 €/dia (1.250 € màxim)
Despeses d'allotjament i manutenció a l'estranger
150 €/dia (1.500 € màxim)
Mort per accident de la persona desplaçada
12.000 €
C. Ajuda a menors i acompanyants
Sense límit
D. Altres prestacions
A Espanya i a l'estranger:
Retorn anticipat
Sense límit
Transmissió de missatges urgents
Sense límit
Localització d'equipatges
Sense límit
Reposició d'equipatges (màxim)
300 €/assegurat 1.200 €/sinistre
Localització i salvament
1.500 € màxim
Enviament de medicaments
Sense límit
Només a l'estranger:
Consulta mèdica a distància
Sense límit
Avançament de fons per hospitalització (fiança)
12.000 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (fiança)
6.600 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (advocats)
1.000 € màxim
Avançament de fons per accident, malaltia, robatori o pèrdua
900 € màxim
Servei d'informació
Sense límit
Assistència a persones
Inclosa
Coordinació del servei
Sense límit
Gestió de serveis a familiars no assegurats
Sense límit
Consulta jurídica familiar
Sense límit
Tramitació de documents per defunció
Prestació o 60 € màxim
Ajuda psicològica
3 hores màxim

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança de prima única

Per contractar l'assegurança de decessos Bankinter de prima única no cal emplenar cap qüestionari de salut.

La prima s'abona en una sola quota, una sola vegada. D'aquesta manera l'assegurat queda cobert per a tota la vida.

L'assegurança està disponible per a persones de 55 anys o més.

El nombre màxim d'assegurats en una mateixa pòlissa és de deu persones.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins avantatges aporta una assegurança de decessos?

Fonamentalment són dos: prevenir les conseqüències econòmiques que produeixen les despeses funeràries per als teus i que, en el moment de la defunció, els teus propparents no s'hagin d'ocupar de tots els tràmits burocràtics inherents al sepeli i a l'enterrament.

Fins a quina edat és possible contractar una assegurança de decessos?

Amb les assegurances Bankinter, i depenent la modalitat que triïs, pots contractar una assegurança de decessos fins als 110 anys.

Quins tipus d'assegurança de decessos es poden contractar?

Hi ha tres models de contractació que responen a diferents necessitats:

  • Pagament únic: es tracta d'una pòlissa la prima de la qual s'abona una sola vegada, quedant cobert l'assegurat per a tota la vida, sense necessitat de revisions periòdiques i sense cap qüestionari de salut. Aquesta modalitat d'assegurança és contratable únicament per a persones més grans de 55 anys i fins als 110 anys.
  • Sempre: recomanat per a les persones menors de 70 anys. La diferència d'aquesta assegurança és que s'incorpora a la pòlissa de decessos tradicional un catàleg de serveis d'ús en vida pensats per ser utilitzats de manera habitual: consultes mèdiques, assistència en viatges, ajuda personal a domicili, etc.

  • Residents estrangers: destinat a aquelles persones estrangeres que resideixen habitualment a Espanya però tenen intenció de tornar al seu país d'origen d'aquí a pocs anys o quan es jubilin. La nostra assegurança per a residents estrangers es pot contractar fins als 65 anys.

Quantes persones es poden assegurar en una mateixa pòlissa?

Pots assegurar fins a deu persones.

És possible canviar de companyia asseguradora?

Sí, igual que en les assegurances de cotxe o de la llar, pots canviar de companyia tantes vegades com vulguis.

¿Les companyies d'assegurances treballen a tota Espanya?

Sí, totes les companyies treballen a tota Espanya gràcies als acords amb les funeràries de totes les localitats.

Quins tipus de serveis de sepeli es poden triar?

Es pot triar entre els serveis de sepeli següents:

  • Inhumació: servei d'enterrament de les restes mortals dels assegurats.
  • Incineració: servei d'incineració de les restes mortals dels assegurats.
  • Taxes d'inhumació: servei pel qual s'asseguren únicament les taxes d'obertura i tancament del nínxol/panteó que els assegurats tenen en propietat.

Què passa si la persona assegurada té un nínxol o una sepultura en propietat?

En aquest cas, el servei de sepeli que hauries de contractar seria "taxes d'inhumació". Aquest servei cobreix les taxes d'obertura i tancament del nínxol/panteó que els assegurats tenen en propietat.

És possible triar la funerària?

Sí.

¿Es pot triar cementiri?

Sí. Dins del territori nacional, la companyia assumirà els costos necessaris per al trasllat de la persona morta fins al cementiri de la localitat triada pels seus familiars, sempre que no hi hagi impediment per part de les autoritats competents.

Com he de procedir en cas que mori un assegurat?

La comunicació del sinistre s'ha de realitzar trucant al número d'atenció 24 hores 918 366 225. El gestor d'assistència et facilitarà tota la informació necessària tant de la pòlissa com de les prestacions del servei.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines