Saltar a la zona de continguts

RESIDENTS ESTRANGERS

Millor a casa

Una assegurança que, en cas de mort, s'ocupa del trasllat al país i la localitat d'origen de l'assegurat. Perquè, passi el que passi, puguis tornar a casa.
Seguro de decesos para residentes extranjeros

Repatriació

L'assegurança gestionarà tots els tràmits necessaris per a la repatriació, assumint totes les despeses que comporti, incloent-hi el cost d'un acompanyant.

Servei funerari

Sigui quina sigui la causa de defunció un equip professional s'encarregarà de la coordinació, organització i prestació dels serveis funeraris.

Assistència en viatges

Si el sinistre té lloc en un país estranger o fora del domicili habitual, l'assegurança s'encarregarà del trasllat fins a la localitat de residència de l'assegurat. Aquesta garantia protegeix també contra un possible accident, malaltia i hospitalització tant a Espanya com a l'estranger

A més

Consulta Cobertures Cobertures

Resum de garanties
Garantia
Límits
Decessos
Servei funerari
Inclosa
Complements: repatriació del cadàver o repatriació d'urna amb cendres
Inclosa
Tanatori
Inclosa
Assistència
Assistència complementària
Inclosa
Trasllat des de domicili a aeroport
Sense límit
Despeses extraordinàries
Sense límit
Serveis especials
Sense límit
Assistència en viatge
Inclosa
A. Per als assegurats
A.1. Per mort:
Trasllat des del lloc d'esdeveniment a l'aeroport
Sense límit
A.2. Per accident o malaltia greu:
A Espanya:
Trasllat en ambulància
Sense límit
A l'estranger:
Despeses mèdiques d'urgència
12.000 €/persona
Arranjaments dentals d'urgència
350 €/persona
Enviament de metge especialista
Sense límit
Prolongació d'estada en hotel
150 €/dia (1.500 € màxim)
Repatriació sanitària
Sense límit
B. Per desplaçament d'una persona
Bitllet anada i tornada
Sense límit
Despeses d'allotjament i manutenció a Espanya
125 €/dia (1.250 € màxim)
Despeses d'allotjament i manutenció a l'estranger
150 €/dia (1.500 € màxim)
Mort per accident de la persona desplaçada
12.000 €
C. Ajuda a menors i acompanyants
Sense límit
D. Altres prestacions
A Espanya i a l'estranger:
Retorn anticipat
Sense límit
Transmissió de missatges urgents
Sense límit
Localització d'equipatges
Sense límit
Reposició d'equipatges (màxim)
300 €/assegurat 1.200 €/sinistre
Localització i salvament
1.500 € màxim
Enviament de medicaments
Sense límit
Només a l'estranger:
Consulta mèdica a distància
Sense límit
Avançament de fons per hospitalització (fiança)
12.000 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (fiança)
6.600 € màxim
Avançament de fons per accident de circulació (advocats)
1.000 € màxim
Avançament de fons per accident, malaltia, robatori o pèrdua
900 € màxim
Servei d'informació
Sense límit
Assistència a persones:
Coordinació del servei
Sense límit
Gestió de serveis a familiars no assegurats
Sense límit
Consulta jurídica familiar
Sense límit
Tramitació de documents per defunció
Prestació o 60 € màxim
Ajuda psicològica
3 hores màxim
Garanties opcionals
Cobertura assistència a residents
Opció A: Repatriació a l'aeroport internacional més proper al lloc d'origen + trasllat al lloc d'inhumació (amb màx. 1.500 € o 700 € si són cendres).

Opció B: Opció A + bitllet d'avió (anada i tornada) per a acompanyant.
Accidents
A. Invalidesa permanent
Aplicar barem fins a suma assegurada
B. Mort per accident
suma assegurada.
C. Cancel·lació targeta de crèdit

Consulta Condicions Condicions

Condicions de l'assegurança de residents estrangers

Per contractar l'assegurança de decessos de residents estrangers cal respondre a una pregunta senzilla relacionada amb l'estat de salut.

L'assegurança de decessos de residents estrangers és una pòlissa anual renovable l'import de la qual s'actualitza anualment segons l'IPC.

Hi ha diferents condicionants en funció de les edats de contractació:

  • Pòlissa amb un assegurat: entre 18 i 65 anys.
  • Pòlissa amb més d'un assegurat: entre 0 i 65 anys.
  • L'assegurança no està disponible per a persones majors de 65 anys.

El nombre màxim d'assegurats en una mateixa pòlissa és de deu persones.

Les cobertures del contracte de cadascun dels assegurats que la integrin s'extingiran automàticament al venciment de l'anualitat en què facin setanta anys d'edat.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins avantatges aporta una assegurança de decessos?

Fonamentalment són dos: prevenir les conseqüències econòmiques que produeixen les despeses funeràries per als teus i que, en el moment de la defunció, els teus propparents no s'hagin d'ocupar de tots els tràmits burocràtics inherents al sepeli i a l'enterrament.

Fins a quina edat és possible contractar una assegurança de decessos?

Amb les assegurances Bankinter, i depenent la modalitat que triïs, pots contractar una assegurança de decessos fins als 110 anys.

Quins tipus d'assegurança de decessos es poden contractar?

Hi ha tres models de contractació que responen a diferents necessitats:

  • Pagament únic: es tracta d'una pòlissa la prima de la qual s'abona una sola vegada, quedant cobert l'assegurat per a tota la vida, sense necessitat de revisions periòdiques i sense cap qüestionari de salut. Aquesta modalitat d'assegurança és contratable únicament per a persones més grans de 55 anys i fins als 110 anys.
  • Sempre: recomanat per a persones menors de setanta anys. La diferència d'aquesta assegurança és que s'incorpora a la pòlissa de decessos tradicional un catàleg de serveis d'ús en vida pensats per ser utilitzats de manera habitual: consultes mèdiques, assistència en viatges, ajuda personal a domicili, etc.
  • Residents estrangers: destinat a aquelles persones estrangeres que resideixen habitualment a Espanya però tenen intenció de tornar al seu país d'origen d'aquí a pocs anys o quan es jubilin. La nostra assegurança per a residents estrangers es pot contractar fins als 65 anys.

Quantes persones es poden assegurar en una mateixa pòlissa?

Pots assegurar fins a deu persones.

És possible canviar de companyia asseguradora?

Sí, igual que en les assegurances de cotxe o de la llar, pots canviar de companyia tantes vegades com vulguis.

Quina és la diferència entre trasllat i repatriació?

Trasllat: és l'enviament del cos des del lloc de defunció, a Espanya o qualsevol país del món, al cementiri o la planta incineradora dins del territori espanyol.

Repatriació: s'aplica a estrangers residents a Espanya i és l'enviament del cos des del lloc de defunció, a Espanya o qualsevol país del món, al país d'origen de l'assegurat.

És possible triar la funerària?

Sí.

L'assegurança garanteix el cost de desplaçament de l'acompanyant?

De manera opcional, és possible contractar la garantia de "Bitllet per a acompanyant". Per aquesta garantia queden cobertes les despeses del bitllet d'anada i tornada en avió en classe turista per a l'acompanyant de la persona morta que es designi en produir-se la repatriació o l'enviament de cendres emparats en les cobertures de la pòlissa.

En què consisteix la garantia d'assistència complementària al servei funerari?

Aquesta garantia consisteix en:

  • Trasllat a l'aeroport dins del territori nacional. La companyia assumirà els costos necessaris per al trasllat de l'assegurat mort des del lloc de residència fins a l'aeroport internacional més proper.
  • Despeses extraordinàries. Despeses medicolegals amb motiu de la mort traumàtica dels assegurats o en aquells casos en què sigui necessària intervenció judicial.
  • Serveis especials. Servei fúnebre específic si la mort dels fills dels assegurats ocorregués durant el període de gestació o abans de complir els trenta dies d'edat. Així mateix, la companyia garanteix la inhumació o incineració d'extremitats amputades a qualsevol dels assegurats.

Com he de procedir en cas que mori un assegurat?

La comunicació del sinistre s'ha de realitzar trucant al número d'atenció 24 hores 918 366 225. El gestor d'assistència et facilitarà tota la informació necessària tant de la pòlissa com de les prestacions del servei.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 657 88 00
900 813 847
Caixers i oficines