Saltar a la zona de continguts
Només per al compte
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant i entitat.
A cada fons d'inversió li correspondrà el seu propi marcador de risc, que pot ser més elevat.

Per als seus estalvis

Pensa en ells, pensa en tu. Mmmm... no és el mateix?

Quan tenim fills, cadascun dels nostres passos influeix directament en la seva vida. Aquesta és la motxilla amb la qual carreguem a canvi de tantes il·lusions i satisfaccions. Una motxilla que fa que ens costi separar la seva vida de la nostra, que evidencia constantment que el nostre present és sinònim del seu futur.

Estalviar per aprendre. Aprendre per estalviar.

Si pensem en una planificació econòmica per al futur dels nostres fills, en el primer que pensarem serà a protegir i garantir la seva educació: escola, universitat, màster, estudis a l'estranger...

Tanmateix, igual que els adults som capaços de preveure necessitats futures, inculcar l'hàbit de l'estalvi als nostres fills, des d'edats primerenques, és una manera més d'educar. I no és res de nou, durant generacions i generacions tots vam tenir una guardiola.

  • Conèixer el veritable valor dels diners és un aprenentatge vital, perquè els diners els acompanyaran durant tota la vida.
  • Aprendre valors com l'esforç i la responsabilitat farà que les seves decisions futures de despesa siguin més meditades i menys “capritxoses”.

Pla 5%: un pla de futur que pots engegar avui.

Un pla que bonifica les aportacions a fons des del Compte Mini.

  • Cada mes que aportis un mínim de 50 € a un fons d'inversió des del Compte Mini, abonarem una bonificació mensual al mateix compte.
  • I aquesta és la bonificació: fins a un 5%1 anual el primer any i fins a un 2% anual durant el segon any, sempre sobre el saldo acumulat al fons d'inversió i amb un màxim de 1.000 €.
Més detalls sobre Pla 5%
RECORDA: Els fons d'inversió són productes que comporten el risc de pèrdua del capital invertit.

Mai no has invertit en fons o encara tens dubtes? Tots els teus dubtes tenen una resposta.