Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins avantatges tenen els dipòsits a termini fix?

Els dipòsits a termini fix són un producte d'estalvi a través del qual dipositem una quantitat de diners al banc durant un temps determinat.

Dit d'una altra manera, nosaltres prestem diners al banc i el banc ens paga els interessos corresponents en funció de la quantitat i el termini.

Els dipòsits a termini fix tenen una sèrie d'avantatges que els converteixen en un producte d'estalvi molt demandat:

Rendibilitat assegurada:

En els dipòsits a termini fix la rendibilitat s'acorda amb l'entitat financera abans de la contractació; per tant, abans de dipositar-hi els nostres diners i un cop establerts la quantitat i el termini, coneixerem quins seran els interessos que obtindrem.

Remuneració fixa: 

Al contrari del que passa amb altres inversions variables, els dipòsits a termini fix ens ofereixen una remuneració fixa que es manté durant tot el període durant el qual tinguem contractat el producte. Inversió garantida pel Fons de Garantia de Dipòsits. Els dipòsits a termini fix són els productes d'estalvi amb menor risc i, a més, compten amb la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits.

Contractació ràpida i molt senzilla de dipòsits:

La contractació dels dipòsits a termini fix és un procés molt senzill i que requereix molt poc temps. La majoria de les entitats ofereixen la possibilitat de contractar-los per Internet, ja que són productes senzills que no requereixen tenir un ampli coneixement en inversió.

Flexibilitat en la data de venciment dels dipòsits:

El client és qui decideix durant quant de temps vol mantenir el dipòsit. Les condicions dels dipòsits no es poden modificar: com que es tracta d'un producte amb una durada determinada, les entitats bancàries no podran fer cap modificació sobre les condicions pactades inicialment.

Els dipòsits a termini fix són una bona opció per a inversors conservadors que no vulguin córrer riscos i vulguin tenir garanties en les seves inversions. A l'hora de contractar un dipòsit a termini fix és important que tinguem clar que no necessitarem els diners durant el termini establert ja que, en cas que necessitem disposar dels diners dipositats abans de la data fixada, haurem de pagar una penalització.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits