Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quina és la diferència entre un dipòsit i un fons d'inversió?

Són moltes les persones que quan volen invertir els seus diners no entenen del tot quina és la diferència entre un dipòsit i un fons d'inversió.

Si tradicionalment els dipòsits a termini fix com ara els dipòsits a la vista eren el vehicle més comú per a aquells que volien fer créixer els seus diners, des de fa uns quants anys els fons d'inversió han anat guanyant protagonisme.

Aquestes són les diferències principals entre un dipòsit i un fons d'inversió:

Naturalesa del producte

Aquesta és la diferència principal que hem de tenir en compte. En els dipòsits, qui inverteix els seus diners es pot dir que els presta a l'entitat bancària a canvi que els hi retorni en la data fixada pel contracte juntament amb una rendibilitat prèviament establerta.

En els fons d'inversió, la gestora mou els diners segons s'ha definit prèviament, però el banc no els inclou al seu balanç sinó que el titular de la seva participació en un capital és l'inversor.

Termini de liquiditat

Una altra peculiaritat fa referència al termini en què l'inversor pot tornar a disposar dels seus diners.

En els dipòsits a termini fix, en cas que l'inversor vulgui retirar els diners abans de la data establerta al contracte, el normal és que hagi de pagar una penalització.

En el cas dels fons d'inversió (excepte en alguns casos específics com els fons garantits) es pot retirar la inversió en qualsevol moment ja que la liquiditat és diària, per la qual cosa hi ha més flexibilitat.

Fiscalitat

En el cas dels fons, és possible traspassar els diners d'un fons a un altre sense necessitat de tributar per fer-ho fins que es reemborsin els diners. A més, en fer la declaració de la renda és possible compensar pèrdues i guanys d'altres inversions.

Rendibilitat

L'evolució econòmica de les darreres dècades i la caiguda dels tipus d'interès han fet que la rendibilitat dels dipòsits disminueixi en conseqüència, per la qual cosa en algunes ocasions són poc rendibles o no ho són gens.

En el cas dels fons d'inversió, no hi ha una rendibilitat assegurada com en els dipòsits però aquests es mouen al ritme del mercat, per la qual cosa l'evolució és diària depenent del perfil i de la cartera triada.

Garantia

En aquest punt és important tenir en compte que els dipòsits compten amb una cobertura de 100.000 euros en cas de fallida de l'entitat bancària, avalada pel Fons de Garantia de Dipòsits.

Els fons d'inversió no compten amb aquesta cobertura, però en invertir en diferents actius es pot perdre una part més gran o perdre en funció de la participació.

Varietat

Mentre que en el món dels dipòsits més enllà del termini o la rendibilitat no hi ha moltes més variables per decidir-te per uns i altres, en el cas dels fons d'inversió hi ha multitud de criteris perquè el client es decideixi per una oferta o una altra.

Tant si són dipòsits com fons d'inversió, a Bankinter comptem amb múltiples opcions per a tots aquells estalviadors interessats a fer créixer els seus diners.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits